Leerlingenvervoer

 • Inloggen met DigiD
 • Wat is het?

  icon

  Als uw kind niet zelfstandig naar een school voor speciaal (basis)onderwijs kan, dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. In de verordening leerlingenvervoer  leest u alle regels rondom leerlingenvervoer.

  Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Vervolgens wordt in een keukentafelgesprek samen met u bekeken welke mogelijkheden u en uw kind hebben voor de reis tussen huis en school en waar eventueel ondersteuning nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en ontwikkelingen van uw kind op zijn weg naar zelfstandigheid

 • Hoe werkt het?

  Wanneer moet uw aanvraag ingediend zijn?

  Elk jaar opnieuw moet u vóór aanvang van het volgende schooljaar een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een vorm van leerlingenvervoer. Om tijdig te weten of uw kind het volgende schooljaar recht heeft op een vorm van leerlingenvervoer moet u de aanvraag jaarlijks vóór 1 mei indienen. Let er hierbij op dat de aanvraag door u ondertekend en compleet is. De mogelijkheid bestaat namelijk dat aanvragen die na 1 mei ingediend zijn niet voor het begin van het nieuwe schooljaar afgehandeld zijn, bijvoorbeeld als advies of aanvullende informatie van derden op zich laat wachten.

  Wat houdt een keukentafelgesprek in?

  Zodra  uw complete aanvraag is ontvangen,  neemt een medewerker van het Loket van A tot Z van de gemeente Reusel-De Mierden contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis. In dit keukentafelgesprek wordt samen met u bekeken welke mogelijkheden er zijn rondom het naar school gaan van uw kind. De loketmedewerker schrijft na het keukentafelgesprek een verslag van het gesprek met daarin een advies. Dit wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Soms is er voor de beoordeling een aanvullend advies nodig van een onafhankelijk medisch adviseur. 

  Voor onze gemeente geldt de km-grens: 4 km

  Vervoer leerlingen

  Het vervoer voor de gemeente Reusel-De MIerden wordt uitgevoerd door Willemsen de Koning. Wij verwijzen u graag naar het

  Informatieboekje

 • Direct regelen

  Niet online:

  Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2018-2019.pdf

  Online:

  Burgers en bedrijven in gemeente Reusel-De Mierden kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (=voor burgers) en eHerkenning (= DigiD voor bedrijven). Het is een gemeenschappelijk systeem
  waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Na ontvangst van het verslag van het keukentafelgesprek en/of de bevindingen van de medisch adviseur volgt een besluit. U ontvangt dit besluit binnen 8 weken nadat de aanvraag compleet bij ons binnengekomen is. In uitzonderlijke situaties kan deze termijn verlengd worden met 4 weken. 

 • Contactpersonen

  Mocht u vragen hebben over het leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met Karin Soontiëns 0497-650650 (in de ochtend) of per mail: k.soontiens@reuseldemierden.nl

  Team Externe Dienstverlening

  Tel.: 0497-650650
  E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl

  Contactpersoon:  mevrouw K. Soontiëns

 • Openbare documenten