Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  icon

  Als uw kind niet zelfstandig naar een school voor speciaal (basis)onderwijs kan, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

  Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag indienen. Vervolgens wordt in een 'keukentafelgesprek' bekeken welke mogelijkheden u en uw kind hebben voor de reis naar school en waar eventueel ondersteuning nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en ontwikkelingen van uw kind op zijn/haar weg naar zelfstandigheid.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer moet uw aanvraag ingediend zijn?

  Om tijdig te weten of uw kind het volgende schooljaar recht heeft op leerlingenvervoer, moet u de aanvraag vóór 1 mei indienen. Elk jaar moet u opnieuw een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer. Let op: de aanvraag moet door u ondertekend en compleet zijn! Voor onze gemeente geldt een kilometergrens van 4 kilometer.

  Wat houdt een 'keukentafelgesprek' in?

  Zodra  uw complete aanvraag is ontvangen, neemt een medewerker van Loket van A tot Z contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis. In dit 'keukentafelgesprek' wordt samen met u bekeken welke mogelijkheden er zijn rondom het naar school gaan van uw kind. De medewerker schrijft na het gesprek een verslag met daarin een advies. Dit wordt meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Soms is er voor de beoordeling een aanvullend advies nodig van een onafhankelijk medisch adviseur. 

  Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door Willemsen de Koning. Wij verwijzen u graag naar het informatieboekje.

 • Direct regelen


  U kunt leerlingenvervoer op papier of digitaal aanvragen.

  Papier

  Digitaal

  Inwoners kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD. Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voor dit formulier heeft DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  Na ontvangst van het verslag van het 'keukentafelgesprek' en/of de bevindingen van de medisch adviseur volgt een besluit. U ontvangt dit besluit binnen acht weken.

 • Contactpersonen

  Voor vagen kunt u contact opnemen via 0497 - 650 650 of leerlingenvervoer@reuseldemierden.nl.

 • Openbare documenten