Milieustraat

 • Wat is het?

  icon

  De milieustraat is gelegen aan Nijverheidsstraat 7d in Bladel (industrieterrein de Sleutel) en wordt beheerd door de firma Baetsen B.V.

  Milieupas

  Elk huishouden in de gemeente heeft een milieupas gekregen. Die pas moet bij de ingang van de milieustraat worden getoond. Zonder pas krijgt u geen toegang tot het terrein. Bent u de milieupas kwijt, dan kunt u dit melden bij het milieu-informatiecentrum, tel. 0800-0230336. De pas wordt dan geblokkeerd, zodat eventueel misbruik is uitgesloten. Bij verlies of beschadiging zijn de kosten € 5,00.

  Betaling

  Om veiligheidsredenen kan alleen met de pinpas worden betaald.

  Openingstijden

  • Dinsdag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur;
  • Vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur;
  • Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

  Kinderen (t/m 12 jaar) worden in verband met hun eigen veiligheid niet toegelaten op de milieustraat.

 • Hoe werkt het?

  Bij de milieustraat kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de twee wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Daarbij kunt u denken aan:

  • extra groenafval in de zomermaanden
  • klein chemisch afval (dit mag nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
  • bouwpuin
  • asbest (mits goed verpakt)*
  • huisraad
  • bruin- en witgoed

  * Voor het aanleveren van asbest gelden de volgende voorwaarden:

  • wij adviseren u om vóór het aanleveren van asbest een telefonische afspraak te maken. Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden opgeslagen. Als de container vol is, kunt u geen asbest achterlaten.
  • De milieustraat is bereikbaar op nummer: 06 – 10927752
  • asbest moet in tenminste twee lagen van doorzichtig plastic van ten minste 0,2 mm, stofdicht (naden afplakken) aangeleverd worden;
  • asbest moet verpakt zijn in handzame pakketten. Dat betekent dat ze door één persoon te tillen zijn;
  • er kan maximaal 35 m2 worden aangeleverd;
  • voor sloopafval dat op asbest lijkt, gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor asbest. Het is niet altijd met zekerheid te zeggen of iets asbest is, vandaar dat zorgvuldigheid betracht wordt;
  • al het andere asbest (grotere hoeveelheden dakplaten, niet hechtgebonden, etc.) moet u afvoeren naar/via een erkende verwerker.

  Volgens de geldende wet- en regelgeving, mag alleen een daartoe gecertificeerd bedrijf asbest verwijderen. Voor particulieren is een uitzondering gemaakt: zij mogen 35m2 hechtgebonden asbesthoudende dakplaten (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking zelf verwijderen van hun eigen perceel.

 • Wat kost het?

  Tarieven milieustraat 2018

  Soort afval Hoeveelheid Tarief
  Categorie 0
  • wit- en bruingoed :
  • koelkasten
  • diepvriezers
  • televisie e.d.
  • kadavers van kleine
  • huisdieren
  • asbest (max. 35 m²)
  • afgewerkte motorolie (max. 5 liter)
  • klein chemisch afval
  • retourglas (flessen e.d.)
  • vlakglas
  • papier, karton
  • bruikbare textiel, schoeisel en kringloopgoederen
  Gratis
  Categorie 1

  afval (uit categorie 2 en/of 3) gebracht door voetganger of fietser (met of zonder fietskar)

  €5,00
  Categorie 2
  • blad en gras
  • snoeihout
  • schone (niet chemisch verontreinigde) grond

  tot 1 m³

  voor elke m³, of een gedeelte daarvan, meer dan 1 m³ *

  €2,50

  €5,00

  Categorie 3
  • grof restafval
  • bouw- en sloopafval

  tot 0,5 m³

  tot 1 m³

  voor elke m³, of een gedeelte daarvan, meer dan 1 m³ **

  €7,50

  €15,00

  €25,00

  Gemeentelijke tariefzak (max. 30 liter) per stuk €2,90

  * Dit betekent dat als u tussen 1 en 2 m³ snoeihout aanbiedt het verschuldigde tarief € 7,50 is (€ 2,50 + € 5,00).

  ** Dit houdt in dat als u tussen 1 en 2 m³ grof restafval aanbiedt u € 40,00 dient af te rekenen (€ 15,00 + € 25,00).

  Bij de ingang wordt door de medewerker van de milieustraat de omvang van het afval en dus het tarief bepaald.

  Afvalstoffenheffing

  Per huishouden 240 liter 140 liter 40 liter 25 liter 30 liter
  Vast tarief €9,15 per maand
  Tarief per lediging GFT-afval €3,40 €2,00 €0,58 €0,36
  Aanschaf gemeentelijke tariefzak (voor restafval) p/st €2,90

 • Regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening