Milieustraat

 • Wat is het?

  icon

  Bij de milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7d (op industrieterrein de Sleutel) in Bladel kan grof huishoudelijk afval (maximaal 2 m3 per keer) worden gebracht. De verschillende materialen dienen in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Wij raden u daarom aan om bij het inladen van uw auto en/of aanhangwagen de materialen vast goed te scheiden.

  Op de milieustraat worden geen tractoren toegelaten! Dit geldt niet voor de hobbytractor met kleine aanhangwagen.

  Openingstijden

  • dinsdag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur;
  • vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur;
  • zaterdag van 09:00 tot 16.00 uur.

  Op maandag en donderdag en zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten.

  Milieupas

  Ieder huishouden in de gemeente heeft een milieupas. U moet deze bij de ingang van de milieustraat laten zien. Zonder pas krijgt u geen toegang. Ook voor het inleveren van de gratis afvalstromen heeft u de milieupas nodig. Bent u de milieupas kwijt, dan kunt u dit melden bij het Milieu Informatie Centrum (MIC) via 0800 - 023 03 36 (gratis). Uw pas wordt dan geblokkeerd zodat anderen daar geen oneigenlijk gebruik van kunnen maken. Bij verlies of beschadiging zijn de kosten € 6,00.

  Pinpas

  U kunt bij de milieustraat alleen met pinpas betalen.

 • Wat kost het?

  Tarieven milieustraat 2018

  Soort afval Hoeveelheid Tarief
  Categorie 0
  • wit- en bruingoed:
   • koelkasten
   • diepvriezers
   • televisie e.d.
  • kadavers van kleine huisdieren
  • asbest (max. 35 m²)
  • afgewerkte motorolie (max. 5 liter)
  • klein chemisch afval
  • retourglas (flessen e.d.)
  • vlakglas
  • papier, karton
  • bruikbare textiel, schoeisel en kringloopgoederen
  Gratis
  Categorie 1

  afval (uit categorie 2 en/of 3) gebracht door voetganger of fietser (met of zonder fietskar)

  € 5,00
  Categorie 2
  • blad en gras
  • snoeihout
  • schone (niet chemisch verontreinigde) grond

  tot 1 m³

  voor elke m³, of een gedeelte daarvan, meer dan 1 m³ *

  € 2,50

  € 5,00

  Categorie 3
  • grof restafval
  • bouw- en sloopafval

  tot 0,5 m³

  tot 1 m³

  voor elke m³, of een gedeelte daarvan, meer dan 1 m³ **

  € 7,50

  € 15,00

  € 25,00

  * Dit betekent dat als u tussen 1 en 2 m³ snoeihout aanbiedt het verschuldigde tarief € 7,50 is (€ 2,50 + € 5,00).

  ** Dit houdt in dat als u tussen 1 en 2 m³ grof restafval aanbiedt u € 40,00 dient af te rekenen (€ 15,00 + € 25,00).

  Bij de ingang wordt door de medewerker van de milieustraat de omvang van het afval en dus het tarief bepaald.

  Op de milieustraat bedraagt de belasting voor het aanbieden van afval in afvalzakken, per zak van maximaal 60 liter € 15,00.

  Afvalstoffenheffing

  Per huishouden 240 liter 140 liter 40 liter 25 liter 30 liter
  Vast tarief €8,95 per maand
  Tarief per lediging GFT-afval €3,60 €2,10 €0,60 €0,38
  Aanschaf gemeentelijke tariefzak (voor restafval) p/st €3,00

 • Aanvullende informatie

  Let op de volgende voorwaarden

  Asbest

  Wij adviseren u om vóór het aanleveren van asbest een telefonische afspraak te maken. Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden opgeslagen. Als de container vol is, kunt u geen asbest achterlaten. De milieustraat is telefonisch bereikbaar via: 06 - 10 92 77 52 (alleen bereikbaar tijdens openingsuren milieustraat).

  • Asbest moet in tenminste twee lagen van doorzichtig plastic van ten minste 0,2 mm, stofdicht (naden afplakken) aangeleverd worden;
  • Asbest moet verpakt zijn in handzame pakketten. Dat betekent dat ze door één persoon te tillen zijn;
  • Er kan maximaal 35 m2 worden aangeleverd *;
  • Voor sloopafval dat op asbest lijkt, gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor asbest. Het is niet altijd met zekerheid te zeggen of iets asbest is, vandaar dat zorgvuldigheid in acht genomen wordt;
  • Al het andere asbest (grotere hoeveelheden dakplaten, niet hecht gebonden, etc.) moet u afvoeren naar/via een erkende verwerker.

  * Volgens de geldende wet- en regelgeving mag alleen een daartoe gecertificeerd bedrijf asbest verwijderen. Voor particulieren is een uitzondering gemaakt: zij mogen tot maximaal 35 m2 hecht gebonden asbesthoudende dakplaten (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking zelf verwijderen van hun eigen perceel.

  Klein Chemisch Afval

  Bewaar chemisch afval zoveel mogelijk in de originele verpakking. Ook kunt u het afval in een afgesloten pot of fles bewaren. Vermeld dan duidelijk wat er in zit. Injectienaalden moet u in een potje inleveren.

  Textiel

  De kledingcontainers op de milieustraat zijn bedoeld voor kleding en schoeisel. Het maakt daarbij niet uit of die materialen vies of kapot zijn, zolang ze maar droog zijn en niet doordrenkt met olie en/of vet.

  Kadavers

  Op de milieustraat mogen alleen kadavers van huis- en gezelschapsdieren worden gebracht, dus bijvoorbeeld een hond, kat of cavia. Landbouwhuisdieren en hobbydieren (zoals een pony, schaap of geit) moet u aanmelden via Rendac in Son, telefoonnummer 0900 - 92 21. Rendac komt het kadaver dan tegen een beperkt bedrag aan huis ophalen.

 • Verwijzingen