Muzikale en culturele vorming (subsidie aanvragen)

 • Wat is het?

  icon

  De gemeente subsidieert leerlingen die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. Alle kinderen die in de gemeente wonen en tussen de 6-18 jaar oud zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkend docent of een muziekschool. Een docent is erkend wanneer hij/ zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

 • Hoe werkt het?

  Overzichtslijst erkende docenten

  De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden. Als de docent niet gecertificeerd is, wordt er géén subsidie toegekend. Onder het kopje 'Openbare documenten' vindt u de actuele lijst met gecertificeerde docenten. Als u een docent heeft gevonden die niet op de lijst staat, maar volgens u wel aan de kwaliteitseisen voldoet, kunt u de docent vragen om erkenning aan te vragen. Uw docent kan erkend worden door zich aan te melden via deze link.

  Hoe hoog is het subsidiebedrag per kind?

  • De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 370,- per deelnemer.
  • Er wordt een subsidieplafond gehanteerd. Wanneer dit plafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvraag 'naar rato' verlaagd. Dit maximum geldt voor beide activiteiten samen. Als het cursusgeld van 1 activiteit al meer dan € 740,00 bedraagt, heeft het dus geen zin om een aanvraag voor een tweede activiteit te doen. U krijgt dan al het maximum subsidiebedrag. Zorg ervoor dat u voor beide activiteiten alle bewijsstukken meestuurt.
 • Direct regelen

  Ouders of verzorgers kunnen per cursusjaar voor twee verschillende activiteiten een subsidieaanvraag indienen. Dit kan handig zijn als uw kind bijvoorbeeld halverwege het jaar gewisseld is van instrument of in plaats van een lessenreeks een workshop volgt.

  Bij het invullen van het formulier heeft u een overzicht van alle facturen en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld nodig. Begin daarom op tijd met het aanvragen van facturen! Bij betaling in termijnen, moet u er rekening mee houden dat de aanvraag voor de subsidie pas ingediend kan worden als alle termijnen zijn betaald.

 • Hoe lang duurt het?

  De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag begint op 1 februari en sluit op 15 mei. Vóór 1 augustus worden de aanvragen verwerkt en krijgt u een brief van de gemeente met het besluit.

 • Aanvullende informatie

  Rekenvoorbeeld 1

  • Activiteit 1: zangles, cursusgeld € 800,-
  • Activiteit 2: pianoles, cursusgeld € 800,-

  Subsidie: € 370,-

  Rekenvoorbeeld 2

  • Activiteit 1: zangles, cursusgeld € 100,-
  • Activiteit 2: pianoles, cursusgeld € 100,-

  Subsidie: € 100,-

  Rekenvoorbeeld 3

  • Activiteit 1: zangles, cursusgeld € 100,-
  • Activiteit 2: pianoles, cursusgeld € 100,-
  • Activiteit 3: toneelles, cursusgeld € 100,-

  Subsidie: € 100,-

  U kunt voor twee activiteiten subsidie aanvragen. De derde activiteit komt niet in aanmerking.

  Voorschot

  Op verzoek kan een voorschot worden verleend. Dit voorschot is maximaal ten hoogte van de te verwachten subsidie. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een beschikking van de participatieregeling. De participatieregeling kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd door inwoners die hier recht op (denken te) hebben. De regeling wordt individueel per gezin toegekend.

 • Contactpersonen

  Ilse van Gerven en/of Annelies Schirris

 • Openbare documenten