Muzikale en culturele vorming (subsidie aanvragen)

 • Wat is het?

  icon

  De gemeente Reusel- De Mierden subsidieert sinds het lesjaar 2014-2015 leerlingen die lessen in muzikale of culturele vorming volgen.
  Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6-18 jaar oud zijn kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor deze lessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende docent of bij een muziekschool. Een docent is erkend wanneer hij/ zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

 • Hoe werkt het?

  Overzichtslijst

  De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen. Uiteraard maken ouders en kinderen samen zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar als de docent niet gecertificeerd is, dan wordt er géén subsidie toegekend.

  Klik hier voor de lijst met gecertificeerde docenten

  Als u een docent heeft gevonden die niet op de lijst staat, maar volgens u wel aan de kwaliteitseisen voldoet, dan kunt u de docent vragen om erkenning aan te vragen.

  Uw docent kan erkend worden door zich aan te melden via deze link.

  Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

  • de termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag begint op 1 februari en sluit op 15 mei van het lopende cursusjaar. Voor 1 augustus worden de aanvragen verwerkt en krijgt u een brief van de gemeente met het besluit;
  • een deelnemer, of zijn/haar ouders/verzorgers, kan per cursusjaar voor twee verschillende activiteiten een subsidieaanvraag per persoon indienen. Dit kan handig zijn als uw kind bijvoorbeeld halverwege het jaar gewisseld is van instrument of als uw kind bijvoorbeeld in plaats van een lessenreeks een workshop volgt.

  Hoe hoog is het subsidiebedrag per kind?

  • de subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 370,00 per deelnemer;
  • er wordt een subsidieplafond gehanteerd. Wanneer dit plafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvraag “naar rato” verlaagd. Dit maximum geldt voor beide activiteiten samen. Als het cursusgeld van 1 activiteit al meer dan € 740,00 bedraagt heeft het dus geen zin om een aanvraag voor een tweede activiteit te doen. U krijgt dan al het maximum subsidiebedrag. Zorg ervoor dat u voor beide activiteiten alle bewijsstukken meestuurt.

  Hoe vraag ik de subsidie aan?

  • Onder het tabblad formulieren kunt u tussen 1 februari en 15 mei  inloggen om online subsidie aan te vragen; 
  • U logt in met DigiD;
  • U upload in het formulier: digitaal pdf bestand van alle facturen en een bewijs van de volledige betaling van het cursusgeld. (begin op tijd met het aanvragen van de facturen).Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer of ouder/verzorger die de subsidie aanvraagt om de aanbieder op tijd om een factuur te vragen.
  • Bij betaling in termijnen moet u er rekening mee houden dat de aanvraag voor de subsidie pas ingediend kan worden als alle termijnen zijn betaald.

  Rekenvoorbeeld 1

  Activiteit 1 zangles cursusgeld 800 euro .

  Activiteit 2 pianoles cursusgeld 800 euro

  Subsidie 370 euro

  -----------------------------------------------------

  Rekenvoorbeeld 2

  Activiteit 1 zangles cursusgeld 100 euro

  Activiteit 2 pianoles cursusgeld 100 euro-

  Subsidie 100 euro

  -----------------------------------------------------

  Rekenvoorbeeld 3

  Activiteit 1 zangles cursusgeld 100 euro

  Activiteit 2 pianoles cursusgeld 100 euro

  Activiteit 3 toneelles cursusgeld 100 euro

  Subsidie 100 euro

  U kunt voor twee activiteiten subsidie aanvragen. De derde activiteit komt niet in aanmerking.

  Voorschot

  Op verzoek kan een voorschot worden verleend. Dit voorschot is maximaal ten hoogte van de te verwachten subsidie. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een beschikking van de participatieregeling van ISD de Kempen .

  De participatieregeling kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd door inwoners die hier recht op (denken) te hebben. De regeling wordt individueel per gezin toegekend.

  Hoe vraag ik een DigiD aan?

  U kunt een DigiD aanvragen via www.digid.nl

  Het aanvragen verloopt in een aantal stappen: 

  • Houd uw mobiele telefoon en burgerservicenummer bij de hand. Uw burgerservicenummer staat op uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • U ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per post.
  • U activeert uw DigiD met de activeringscode, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.
 • Direct regelen


  Tussen 1 februari en 15 mei vindt u hier een online aanvraagformulier voor het aanvragen van de subsidie voor muzikale en culturele vorming.

 • Contactpersonen

  Ilse van Gerven en/of Annelies Schirris

  Neem contact op met de helpdesk van uw eigen bank als het u niet lukt om vanuit internetbankieren een transactieoverzicht te maken en op te slaan. Zij kunnen al uw vragen over internetbankieren en het opslaan van rekeningoverzichten beantwoorden.

 • Openbare documenten