Muzikale en culturele vorming (subsidie aanvragen)

 • Wat is het?

  De gemeente Reusel- De Mierden subsidieert sinds het lesjaar 2014-2015 leerlingen die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan worden aan een aantal toetsingscriteria. Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6 en 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor deze lessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende docent of bij een muziekschool. Een docent is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoet.

  Klik hier als u docent bent en erkend wil worden.

 • Hoe werkt het?

  Overzichtslijst

  De gemeente hanteert een overzichtslijst met alle individuele, gecertificeerde docenten. De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen

  Uiteraard maken ouders en kinderen samen zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar als de docent niet gecertificeerd is, dan wordt er géén subsidie toegekend. Een kind komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de vermelde docenten of officiële (muziek/toneel/dans)scholen, die op de overzichtslijst staan vermeld. Als u een docent heeft gevonden die niet op de lijst staat, maar volgens u wel aan de kwaliteitseisen voldoet, dan kunt u de docent vragen om erkenning aan te vragen.

  Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

  Een deelnemer, of zijn/haar ouders/verzorgers, kan per cursusjaar voor twee verschillende activiteiten een subsidieaanvraag per persoon indienen. Dit kan handig zijn als uw kind bijvoorbeeld halverwege het jaar gewisseld is van instrument of als uw kind bijvoorbeeld in plaats van een lessenreeks een workshop volgt. De maximumbijdrage van de gemeente bedraagt de helft van de kosten met een maximum van  € 370,- voor de beide activiteiten samen. De  termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag en de vereiste bewijsstukken begint op 1 februari en sluit op 15 mei van het lopende cursusjaar. Voor 1 augustus worden de aanvragen verwerkt en krijgt u een brief van de gemeente met het besluit.

  Hoe kan ik subsidie aanvragen?

  Om subsidie aan te kunnen vragen moet u tussen 1 februari en 15 mei inloggen op deze site met een DigiD. U heeft een digitale versie (bijvoorbeeld een scan in pdf formaat) van alle facturen nodig en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld (ook in digitaal formaat). Let op dat u op tijd begint met het verzamelen van gegevens. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer of ouders/verzorger die de subsidie aanvraagt om de aanbieder op tijd om een factuur te vragen.

  Bij betaling in termijnen geldt: u kunt de aanvraag pas indienen na de laatste termijnbetaling. Bij het aanvraagformulier moeten dan een bewijsstuk worden toegevoegd, waarop alle termijnbetalingen vermeld zijn, alsmede een bewijs van inschrijving of een factuur/facturen van de aanbieder. Zorg dat u goede afspraken maakt met uw docent over datum waarop alle lessen zijn betaald en wanneer u de facturen krijgt toegestuurd.

  Hoe hoog is het subsidiebedrag per kind?

  De subsidie voor muzikale en culturele activiteiten bedraagt 50% van het cursusgeld (van maximaal twee activiteiten) met een maximum van € 370,00 per deelnemer. Er wordt een subsidieplafond gehanteerd. Wanneer dit plafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvraag “naar rato” verlaagd.

  Twee activiteiten

  U kunt subsidie aan vragen voor maximaal twee muzikale en/of culturele activiteiten per deelnemer. De subsidie bedraagt 50% van het cursusgeld met een maximum van € 370,00 per deelnemer/kind. Dit maximum geldt voor beide activiteiten samen. Als het cursusgeld van 1 activiteit al meer dan € 740,00 bedraagt heeft het dus geen zin om een aanvraag voor een tweede activiteit te doen. U krijgt dan al het maximum subsidiebedrag. Zorg ervoor dat u voor beide activiteiten alle bewijsstukken meestuurt.

  Rekenvoorbeeld 1

  Activiteit 1 zangles cursusgeld 800 euro .

  Activiteit 2 pianoles cursusgeld 800 euro

  Subsidie 370 euro

  -----------------------------------------------------

  Rekenvoorbeeld 2

  Activiteit 1 zangles cursusgeld 100 euro

  Activiteit 2 pianoles cursusgeld 100 euro-

  Subsidie 100 euro

  -----------------------------------------------------

  Rekenvoorbeeld 3

  Activiteit 1 zangles cursusgeld 100 euro

  Activiteit 2 pianoles cursusgeld 100 euro

  Activiteit 3 toneelles cursusgeld 100 euro

  Subsidie 100 euro

  U kunt voor twee activiteiten subsidie aanvragen. De derde activiteit komt niet in aanmerking.

  Voorschot

  Op verzoek kan een voorschot worden verleend. Dit voorschot is maximaal ten hoogte van de te verwachten subsidie. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een beschikking van de participatieregeling van ISD de Kempen .

  De participatieregeling kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd door inwoners die hier recht op (denken) te hebben. De regeling wordt individueel per gezin toegekend.

 • Wat moet ik doen?

  Individuele subsidiëring houdt in dat de gemeente rechtstreeks de ouders van kinderen die het onderwijs volgen, subsidieert. U kiest samen met uw kind waar u lessen wilt volgen in muziek, dans, theater of musical. Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6 en 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor deze lessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende docent of bij een (muziek/theater/dans)school. Een docent is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoet. 

  Klik hier voor de lijst van docenten die al als gecertificeerd docent bij ons staan geregistreerd.

  Om subsidie aan te kunnen vragen moet u tussen 1 februari en 15 mei inloggen op deze site met een DigiD. U heeft een digitale versie (bijvoorbeeld een scan in pdf formaat) van alle facturen nodig en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld (bv de rekeningafschriften, ook in digitaal formaat). Let op dat u op tijd begint met het verzamelen van gegevens.

  U heeft alle betaalbewijzen nodig van het cursusjaar. U heeft dus ook betaalbewijzen nodig van de lessen die u/uw kind nog gaat volgen in het voorjaar. Heeft u op dit moment nog niet alle facturen binnen of nog niet alle facturen betaald? Zorgt u er dan voor dat u dat eerst geregeld heeft voordat u subsidie aanvraagt. U heeft tot en met 14 mei de tijd om subsidie aan te vragen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer of ouders/verzorger die de subsidie aanvraagt om de aanbieder op tijd om een factuur te vragen.

  Bij betaling in termijnen geldt: u kunt de aanvraag pas indienen na de laatste termijnbetaling. Bij het aanvraagformulier moeten dan een bewijsstuk worden toegevoegd, waarop alle termijnbetalingen vermeld zijn, alsmede een bewijs van inschrijving of een factuur/facturen van de aanbieder. Zorg dat u goede afspraken maakt met uw docent over de facturering.

  Hoe zorg ik dat ik digitale bewijsstukken heb?

  Voor een digitaal overzicht van de afschrijvingen zoekt u bij het internetbankieren op de naam of het rekeningnummer van de aanbieder. Zorg daarna dat u dit overzicht in pdf opslaat.

  Kijk op de website van uw bank bij de meest gestelde vragen als het u niet lukt om een overzicht te maken of neem contact op met de helpdesk van uw bank. Zij kunnen uw vragen over internetbankieren en het opslaan van rekeningoverzichten beantwoorden.

  Voor een digitale factuur kunt u uw docent vragen of zelf een scan maken.

  Hoe vraag ik een DigiD aan?

  U kunt een DigiD aanvragen via www.digid.nl

  Het aanvragen verloopt in een aantal stappen: 

  • Houd uw mobiele telefoon en burgerservicenummer bij de hand. Uw burgerservicenummer staat op uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • U ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per post.
  • U activeert uw DigiD met de activeringscode, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.
 • Formulieren

  U kunt subsidie aanvragen van 1 februari tot 15 mei. 

 • Contactpersonen

  Ilse van Gerven

  Tel.nr: 0497 650 084 / e-mail i.vangerven@reuseldemierden.nl.  

  Annelies Schirris

  Tel.nr. 0497 650 004 / e-mail a.schirris@reuseldemierden.nl

  Neem contact op met de helpdesk van uw eigen bank als het u niet lukt om vanuit internetbankieren een transactieoverzicht te maken en op te slaan. Zij kunnen al uw vragen over internetbankieren en het opslaan van rekeningoverzichten beantwoorden.

 • Openbare documenten