Paspoort

 • Wat is het?

  Paspoort icon

  Met een paspoort kunt u laten zien wie u bent (identificatie). Het is ook een officieel reisdocument. U kunt ermee reizen naar elk land in de wereld.

  Een paspoort is geldig:

  • 10 jaar voor een persoon die 18 jaar of ouder is;
  • 5 jaar voor een persoon die jonger is dan 18 jaar.

  Een paspoort vraagt u aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U moet deze kunnen laten zien als daarom wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht.

  Vanaf 18 jaar kan er zelfstandig een paspoort aangevraagd worden. Behalve als u onder curatele staat, dan is toestemming van de curator nodig.

  Kinderen

  • Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan moet uw kind een geldig paspoort of geldige identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van beide ouders of een voogd voor het aanvragen van een paspoort.
  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle regels om te reizen met kinderen.

  Vingerafdrukken

  In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Let op! Zorg voor schone vingers. Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het nemen van vingerafdrukken.

  Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.

  Zakenpaspoort

  Reist u veel waardoor u veel stempels in uw paspoort krijgt? Dan kan uw paspoort vol raken, voordat het is verlopen. Om dat te voorkomen kunt u een 'zakenpaspoort' aanvragen. Dat is een gewoon paspoort, maar het heeft meer bladzijden voor stempels.

  Veilige kopie paspoort

  Pas op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw paspoort. Hebt u geen KopieID app? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

  Verwijdering vingerafdrukgegevens en andere gegevens uit de reisdocumentenadministraties

  Aanvraaggegevens en vingerafdrukgegevens worden opgeslagen in het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS). De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens bedraagt 11 jaar.

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de wettelijke bewaartermijn voor de vingerafdrukgegevens in de gemeentelijke databases terug gebracht tot de termijn van uitgifte.

  Dit betekent dat bij een aanvraag reisdocument de vingerafdrukgegevens verwijderd worden als het reisdocument is uitgereikt aan de aanvrager.
  Bij de al uitgereikte of vervallen reisdocumenten zijn alle vingerafdrukgegevens inmiddels verwijderd uit de database.

  De aanvraaggevens worden automatisch uit de RAAS verwijderd na de wettelijke bewaartermijn van 11 jaar.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een nieuw paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een paspoort aan voor uw kind? Neem uw kind dan mee.
  • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
  • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort. Haalt u ook een paspoort voor uw kind op? Neem uw kind dan mee.
  • Is uw paspoort verlopen? Dan levert u het in bij de gemeente.

  Lichamelijke of verstandelijke beperking

  Kunt u het paspoort niet persoonlijk aanvragen omdat u een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt? Dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

  Kunt u uw vingerafdrukken niet laten maken door uw lichamelijke of verstandelijke beperking? U kunt toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat 10 jaar geldig is.

  Geslachtswijziging

  Ook bij een geslachtswijziging moet een nieuw paspoort worden aangevraagd. Doordat het nieuwe geslacht zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer gelijk is aan het (oude) geslacht, verliest het paspoort zijn geldigheid.

 • Wat moet ik meenemen?

  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • alle paspoorten en/of identiteitskaarten die u nog in uw bezit hebt (behalve als deze al ongeldig zijn gemaakt)
  • pinpas (of contant geld) om te betalen

  Hebt u een verlopen paspoort of identiteitskaart? Neem dan ook het volgende mee:

  • andere documenten om te bewijzen wie u bent

  Vraagt u een paspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

  • schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente). U kunt beiden ook ter plekke een handtekening zetten, dan hoeft u geen ingevuld formulier mee te nemen.
  • originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd.

  Let op: uw kind moet ook meekomen naar het gemeentehuis voor de aanvraag en voor het ophalen van het paspoort.

  Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument: maakt de gemeente voor u een proces-verbaal op. Daarbij moet u een persoonlijke, schriftelijke verklaring van vermissing afleggen.

 • Wat kost het?

  Paspoort :

   € 64,75 voor personen  18 jaar en ouder

  € 51,45 voor personen onder de 18 jaar

  Nederlandse Identiteitskaart :

  € 50,65  voor personen 18 jaar en ouder

  €  28,60  voor personen onder de 18 jaar

  Extra kosten spoedprocedure + € 47,55

  Zakenpaspoort :

  € 64,75 voor personen 18 jaar en ouder

  € 51,45 voor personen onder de 18 jaar

   € 51,45 Reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

  Voor gebruikmaking van een spoedprocedure dient u bij de gemeente Reusel-De Mierden vóór 12.00 uur uw aanvraag in te dienen.

 • Hoe lang duurt het?

  Meestal kunt u uw paspoort na 5 werkdagen ophalen.

  Hebt u uw oude (verlopen) paspoort of identiteitskaart niet meer? De gemeente doet dan onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw paspoort krijgt.

  Hebt u het paspoort eerder nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen bij de gemeente. Vaak kunt u uw paspoort de volgende werkdag komen ophalen.

 • Aanvullende informatie

  Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking onmogelijk in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken.

  Visum

  Reist u naar het buitenland? Dan hebt u voor sommige landen ook een visum nodig. Informeer hiernaar bij een reisbureau of de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe wilt.

  Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

  Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan hebt u soms recht op een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort.

  U krijgt van de gemeente tijdig bericht wanneer uw reisdocument gaat verlopen

 • Formulieren

 • Contactpersonen

  Team Externe Dienstverlening (loket burgerzaken)

  tel: 0497-650650
  e-mail: gemeente@reuseldemierden.nl

 • Direct regelen

  Document kwijt?

  Vul dan online de verklaring vermissing reisdocument in. 

  Let op!

  Uw document wordt na het invullen van onderstaand formulier geregistreerd als vermist. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
  Ook kunt u een nieuw document aanvragen na het invullen van het formulier. Hiervoor kunt u terecht bij loket burgerzaken.