Rioolheffing

 • Wat is het?

  icon

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

  De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Wat moet ik doen?

  • de gemeente stuurt u een aanslagbiljet;
  • de gemeente geeft op het gemeentelijk aanslagbiljet aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.

  Automatische incasso

  U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u hier gebruik van maakt wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Dit kunt u direct regelen onder het tabblad formulieren.

  Bezwaar indienen

  Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Onder het kopje direct regelen vindt u een webformulier om dit digitaal te regelen. De gemeente beoordeelt uw bezwaar. U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

  Welke kosten dekt de rioolheffing?

  • de rioleringskosten. Rioleringskosten zijn kosten die voortkomen uit inzameling transport en zuivering van afvalwater;
  • beheerkosten van regenwater en grondwater.
 • Direct regelen

 • Wat kost het?

  Tarieven 2019

  De hoogte van de rioolheffing bedraagt € 1,07 per m³ waterverbruik voor de 1e periode 2019 en bedraagt € 1,06 per m³ waterverbruik voor de 2e periode 2019. Op jaarbasis betaalt u € 2,13 per m³ waterverbruik.

 • Contactpersonen

  Afdeling Belastingen en verzekeringen