Rioolheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Wat moet ik doen?

  • de gemeente stuurt u een aanslagbiljet;
  • de gemeente geeft op het gemeentelijk aanslagbiljet aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.

  Automatische incasso

  U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u hier gebruik van maakt wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Dit kunt u direct regelen onder het tabblad formulieren.

  Bezwaar indienen

  Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Onder het kopje direct regelen vindt u een webformulier om dit digitaal te regelen. De gemeente beoordeelt uw bezwaar. U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

  Welke kosten dekt de rioolheffing?

  • de rioleringskosten. Rioleringskosten zijn kosten die voortkomen uit inzameling transport en zuivering van afvalwater;
  • beheerkosten van regenwater en grondwater.
 • Direct regelen

 • Wat kost het?

  De hoogte van de rioolheffing voor 2020 bedraagt op jaarbasis € 1,82 per m³ waterverbruik.

 • Aanvullende informatie

 • Contactpersonen

  Afdeling Belastingen