Spelen is leren: peuterprogramma

 • Wat is het?

  icon

  Wist je dat kinderen die deelnemen aan een peuterprogramma de overstap naar de basisschool makkelijker maken? Geef de ontwikkeling van jouw peuter een vliegende start! In gemeente Reusel-De Mierden hebben we een gemeentelijk gesubsidieerd peuterprogramma.

  Het peuterprogramma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar prikkelt de ontwikkeling spelenderwijs. Bijvoorbeeld door fantasiespel, kringspelletjes, muziek, beweging, knutselen en voorlezen. Ook door taalspelletjes die de woordenschat vergroten, want juist op deze leeftijd gaat het leren van taal je kind het makkelijkst af.

 • Hoe werkt het?

  Via het peuterprogramma kunnen peuters vanaf 2,5 jaar 2 dagdelen per week met leeftijdsgenootjes spelen en zich ontwikkelen. Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar uit Reusel-De Mierden kunnen deelnemen aan een peuterprogramma binnen de Brede Scholen. In de gemeente Reusel-De Mierden is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang met elkaar geïntegreerd. Dat betekent dat het peuterprogramma binnen de kinderopvang wordt aangeboden. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met de kinderopvangorganisatie Nummereen. Ouders sluiten voor deelname van hun kind aan het peuterprogramma een overeenkomst met Nummereen Kinderopvang.

 • Wat moet ik doen?

  Belangrijk is dat u uw kind aanmeldt vanaf de leeftijd van 18 maanden. Kijk voor meer informatie, de contactgegevens en de tarieven op de website van Nummereen. Ook als u in aanmerking wilt komen voor een door de gemeente gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma kunt u rechtstreeks met Nummereen contact opnemen. Meer informatie vind u op www.nummereen.nl.

 • Contactpersonen

  Wilt u meer informatie over deelname aan het peuterprogramma?

  Het door de gemeente gesubsidieerde peuterprogramma wordt aangeboden door kinderopvangorganisatie Nummereen

  Heeft u vragen over het gemeentelijke beleid rondom de voorschoolse educatie (het peuterprogramma)?

  Neem contact op met Marit van Dooren, beleidsmedewerker ontwikkeling en dienstverlening.
  Telefoonnummer: 0497-650010
  E-mail: m.vandooren@reuseldemierden.nl

 • Verwijzingen