Subsidie

 • Wat is het?

  icon

  De gemeente Reusel-De Mierden ondersteunt veel initiatieven die ten goede komen aan de inwoners. De gemeente doet dit onder andere door het verstrekken van subsidies.

  In de algemene subsidieverordening, de nota subsidiebeleid en de subsidieregelingen kunt u nagaan welke activiteiten  aanspraak kunnen maken op een subsidie. Het College van B&W van gemeente Reusel-De Mierden bepaalt of de aangevraagde subsidie uiteindelijk verleend wordt of niet.

 • Hoe werkt het?

  Subsidieregelingen

  Individuele subsidie voor muziek, dans of theaterles voor kinderen uit onze gemeente.

  (voor docenten: klik hier om je aan te melden als erkend docent)

  De aanjaagsubsidie geeft vernieuwende initiatieven een zetje in de rug. Twee keer per jaar kunnen organisaties een aanvraag doen voor deze aanjaagsubsidie.De adviescommissie subsidies bestaande uit inwoners uit de verschillende kernen adviseert het college over de ingediende aanvragen voor de aanjaagsubsidie.

  Voor vrijwilligers organisaties die een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke effecten en zonder jaarlijkse subsidie niet kunnen voortbestaan.

  Voor professionele organisaties die in het subsidieprogramma zijn opgenomen.


 • Aanvullende informatie

  Algemene subsidieverordening gemeente Reusel-De Mierden 2018.

  Vastgesteld door de raad van de gemeente Reusel-De Mierden  op 31 mei 2018 + nota subsidiebeleid

 • Contactpersonen

  Gemeente Reusel-De Mierden

  Team Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling

  tel: 0497-650650
  e-mail: gemeente@reuseldemierden.nl