Subsidie

 • Wat is het?

  icon

  De gemeente ondersteunt veel initiatieven die ten goede komen aan de inwoners, onder andere door het verstrekken van subsidies. In de algemene subsidieverordening, de nota subsidiebeleid en de subsidieregelingen kunt u nagaan welke activiteiten aanspraak kunnen maken op een subsidie. Het College van B&W bepaalt of de aangevraagde subsidie uiteindelijk verleend wordt of niet.

 • Hoe werkt het?

  Subsidie muzikale en culturele vorming

  Individuele subsidie voor muziek, dans of theaterles voor kinderen uit onze gemeente. Bent u erkend docent? Klik dan hier om u aan te melden.  Aanjaagsubsidie

  De aanjaagsubsidie geeft vernieuwende initiatieven een zetje in de rug. Twee keer per jaar kunnen organisaties een aanvraag doen. De adviescommissie subsidies,  bestaande uit inwoners uit de verschillende kernen, adviseert het college over de ingediende aanvragen.  Subsidie vrijwilligersorganisaties

  Voor vrijwilligersorganisaties die een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke effecten en zonder jaarlijkse subsidie niet kunnen voortbestaan.  Subsidie professionele organisaties

  Voor professionele organisaties die in het subsidieprogramma zijn opgenomen.

 • Aanvullende informatie

 • Contactpersonen

  Team Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling