Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

 • Hoe werkt het?

  Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

  - een toekomstige werkgever hierom vraagt;
  - u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
  - u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
  - u een visumaanvraag doet;
  - u lid wilt worden van een schietvereniging;
  - u verhuist naar het buitenland.

  Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

 • Wat moet ik meenemen?

  VOG zelf aanvragen

  U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis. Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het. Bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Dit formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.

  • Vul uw gegevens in op het formulier en onderteken het.
  • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt dan meteen de kosten.
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis, die op uw aanvraag beslist.
  • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

  VOG elektronisch aanvragen

  Organisaties die u om een VOG vragen, kunnen ervoor kiezen de aanvraag VOG elekronisch te doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Werkgevers die om een VOG vragen in een sollicitatieprocedure maken hier bijvoorbeeld gebruik van. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

  • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
  • Log in met uw DigiD inlogcode.
  • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  VOG aanvragen door een gemachtigde

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen. U dient ook een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een veretgenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Dienst Justis.
  • Vul op het formulier alle gegevens in over de rechtspersoon en natuurlijke personen die belangrijke posities hebben binnen het bedrijf.
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis.
  • Belist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de betreffende werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG, dan stuurt Dienst Justis u een voornemen tot afwijzen. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door Dienst Justis een brief te sturen, waarin u uitlegt waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

  Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • geldig identiteitsbewijs

  Iemand anders machtigen

  Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

  • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
 • Wat kost het?

  De kosten bedragen € 41,35.

 • Hoe lang duurt het?

  • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • Aanvullende informatie

  Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG .

  Afwijzing

  Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Contactpersonen

  Team Externe Dienstverlening (loket burgerzaken)
  tel: 0497-650650
  e-mail: gemeente@reuseldemierden.nl