WOZ-waarde

 • Wat is het?

  icon

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Wat moet ik doen?

  Taxatieverslag

  Vanaf woensdag 28 februari 2018 kunt u uw taxatieverslag bekijken. Deze wordt u aangeboden via "persoonlijke gegevens" op www.mijnoverheid.nl

  Ook huurders krijgen vanaf dit jaar een WOZ-beschikking. Zij kunnen geen taxatieverslag opvragen via mijnoverheid.nl. Wilt u toch graag een taxatieverslag ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente via belastingen@reuseldemierden.nl


  Informeel contact over de WOZ-waarde

  De gemeente stelt de WOZ-waarde vast van uw woning of bedrijfspand. Als u de waarde te hoog vindt, hopen wij dat u eerst telefonisch contact met ons opneemt op telefoonnummer 0497 – 650 650. De medewerker WOZ/belastingen noteert uw vraag en legt deze voor aan de taxateur. Binnen de bezwaartermijn neemt de taxateur telefonisch contact met u op. Er kan namelijk een foutje zijn gemaakt. Blijkt dat wij uw WOZ-waarde te hoog hebben vastegsteld? Dan passen we deze graag voor u aan.

  U kunt ook online een informeel bezwaarschrift indienen. De taxateur neemt dan telefonisch contact met u op.
  Formulier informeel bezwaarschrift WOZ-beschikking en aanslag OZB 2018

  Voordeel informeel bezwaar

  Het voordeel van het maken van een informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.


  Formeel bezwaar

  Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om het formulier formeel bezwaarschrift WOZ-beschikking en aanslag OZB 2018 in te dienen. Het bezwaar moet uiterlijk op donderdag 12 april 2018 bij de gemeente binnen zijn. Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd.

  Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

  Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die u moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet u namelijk gegevens aanleveren.

  Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van uw pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 498,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten.

 • Direct regelen

 • WOZ- waarde openbaar

  WOZ-waardes

  De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf nu kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen kan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt, www.wozwaardeloket.nl, door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven.

  Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

 • Contactpersonen

  Jan Roest
  Wout van Kemenade

  Afdeling Bedrijfsvoering Belastingen
  Telefoon: 0497-650650
  E-mail: gemeente@reuseldemierden.nl

 • Regelgeving

  • Gemeentelijke Belastingverordening