Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wat is Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)?

Met VVE worden de maatregelen bedoeld waarmee wordt geprobeerd om op een speelse manier ontwikkelingsachterstanden van kinderen te verminderen of in te halen, vóór de start in groep 3 van de basisschool. VVE is bedoeld voor kinderen van circa 2 tot 6 jaar die een risico lopen op achterstand in de spraak- en taalontwikkeling of de sociaal-emotionele ontwikkeling . VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten.

Wie kan deelnemen aan een VVE programma?

VVE is bedoeld voor kinderen met een VVE indicatie. De gemeente bepaalt, met behulp van het consultatiebureau, welke kinderen in aanmerking komen voor een VVE indicatie. Het consultatiebureau brengt hiervoor de ontwikkeling van een kind in kaart. De verpleegkundige beoordeelt of het kind risico loopt op een achterstand.

Wie biedt VVE aan?

Voorschoolse educatie wordt in de gemeente Reusel-De Mierden aangeboden aan peuters van 2,5 tot 4 jaar met een VVE indicatie. Voorschoolse educatie wordt aangeboden door een organisatie voor kinderopvang in de vorm van een peuterprogramma. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor vroegschoolse educatie.

Meer informatie?

In het beleidsplan Brede Scholen Reusel-De Mierden 2015-2018  heeft de gemeente de ambitie en doelstellingen voor VVE vastgelegd.

Overigens is het peuterprogramma ook een vorm van voorschoolse educatie. Kijk hier voor meer informatie over peuterprogramma's.