Ontwikkelingen in het buitengebied


 

Laatste nieuws

De provincie ondersteunt individuele veehouders met een set van maatregelen om de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen.

Achtergrondinformatie

Lees hier achtergrondinformatie en onderzoeken rond (intensieve) dierhouderij. Gebaseerd op onderzoeken van de gemeente of derden, zoals het belevingsonderzoek en het VGO-onderzoek.

Transitieteam

Het transitieteam (intensieve) dierhouderij is een samenwerking tussen gemeente en provincie. Het team werkt met diverse partijen samen om knelpunten op te lossen, samenhang te waarborgen en te zorgen dat alle belangen worden meegenomen. 

Nieuw bestemmingsplan voor buitengebied

Hieronder volgt het bestemmingsplan voor het buitengebied.