Proef 'spullenstroom' Hulsel

De gemeente Reusel-De Mierden wil in Hulsel een proef doen met die spullenstroom. Ieder huishouden krijgt een bak voor de opslag van recyclebare spullen in huis. Op een vaste dag in de maand kunt u de volle spullenbak inleveren en krijgt u een lege bak mee terug. In deze informatiebrief leggen wij uit hoe de proef werkt.

Doel van de proef

Het doel van de inzameling van spullen is drieledig. We willen ‘vervuiling’ van het restafval met recyclebare stoffen zo veel mogelijk voorkomen. Daarmee besparen we op verbrandingskosten en het milieu. Daarnaast levert een aantal recyclebare stoffen geld op. Tot slot proberen we met de spullenstroom sociale werkgelegenheid te creëren.

Uitgangspunt voor de proef is dat inzameling en de verwerking van de spullenstroom kostenneutraal is.

Achtergrond

Begin 2014 is de afvalproef ‘Hulsel Afvalloos’ gestart. Het doel van deze proef was om samen met de inwoners van Hulsel te onderzoeken hoe restafval nagenoeg geheel kan worden voorkomen door een betere afvalscheiding. Door het invoeren van een tariefzak en de PMD zak is de hoeveelheid restafval met ruim 80% gedaald. Dat is een zeer goed resultaat!

Tijdens de afvalproef is duidelijk geworden dat er bij een goede scheiding van afval een zogenaamde ‘spullenstroom’ overblijft. Het gaat om spullen die niet in een andere afvalstroom zoals PMD, papier en glas thuis horen, maar ook geen restafval is. De proef met de spullenstroom is opgezet om te kijken of we hiermee het probleem kunnen oplossen.

Spullenbak: wat mag er wel en niet in?