Van afval naar grondstof

Door afval te scheiden blijft er minder restafval over. Door het hergebruiken van afval zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Minder restafval betekent dat er minder afval verbrandt hoeft te worden en dat betekent minder luchtvervuiling. Wanneer het afval wordt opgehaald vindt u in de afvalkalender.

Afvalkalender 2019