Veiligheid, dorp en buurt

De dorpsraden vormen een schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Deze verbindingsfunctie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het (vaak al in een vroeg stadium) signaleren van problemen en ontwikkelingen. Door actief mee te denken, helpen zij goede oplossingen te vinden en ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. De dorpsraden organiseren zelf ook activiteiten of pakken projecten op ter bevordering van de leefbaarheid in onze kernen. U vindt de contactgegevens van de dorpsraden en hun websites in de gemeentegids.