Verkiezingen

Deelnemen

Wilt u als groepering meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018? Dan moet u deze aanduiding uiterlijk woensdag 27 december 2017 schriftelijk laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Reusel-De Mierden.

Verkiezingen 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vindt de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Reusel-De Mierden.

Zetelverdeling

Hier wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de zetels verdeeld worden na de stemming.

Kandidaten

Vanaf 15 januari 2018 zijn de formulieren voor de kandidaatstelling beschikbaar bij het loket van burgerzaken.

Meer informatie

Voor alle vragen over de gemeenteraadsverkiezingen kunt u contact opnemen met Anneke Laureijs of Mirjam Wouters, telefoonnummer: 0497-650650.