Maak nader kennis met het (afval)water

Excursies

Waterschap de Dommel verzorgt excursie op de rioolwaterzuivering te Hapert. U kunt de excursie aanvragen via de website van Waterschap De Dommel:

  • van maandag tot en met vrijdag in de ochtend (aanvang 09.00-09.30 uur) of middag (aanvang 13.00 - 13.30 uur);
  • een excursie duurt twee uur;
  • minimaal drie weken van tevoren aanvragen via de website van het waterschap. Deelname is gratis.

Spreekbeurten en lespakketten

Water is een gewild onderwerp voor spreekbeurten, werkstukken en projecten. Veel organisaties stellen via een website informatie beschikbaar voor spreekbeurten en werkstukken.

Hier een overzicht: