Pomp- of schakelkast

Storing rioolgemaal

Binnen de bebouwde kom van de Kempengemeenten wordt het afvalwater onder vrij verval afgevoerd. Op een aantal plaatsen zijn pompen aanwezig, bijvoorbeeld om het rioolwater naar de rioolwaterzuivering te transporteren. Al de gemalen in de bebouwde kom zijn aangesloten op een geautomatiseerd systeem. Indien er sprake is van een pompstoring wordt deze via dit systeem gesignaleerd en onderneemt de gemeente direct actie. Sommige gemalen zijn voorzien van een rode storingslamp. Mocht u een lamp zien branden, meld dit dan z.s.m. bij de beheerder.

Storing drukriolering

In het buitengebied zijn de panden aangesloten op drukriolering. Dit is een stelsel van kleine pompjes en persleidingen. Vanwege het grote aantal zijn deze niet allemaal aangesloten op een geautomatiseerd systeem. Als het drukrioolpompje in storing is, begint een rode signaleringslamp te branden. U kunt dit melden aan de gemeente, waarna wij de storing oplossen. Vermeld hierbij duidelijk het nummer dat op de kast is aangebracht.