Putten en kolken

Putten zijn de grote ronde (soms vierkante) deksels in de weg of stoep en hebben geen openingen. Kolken zijn de roosters in de weg en/of stoepranden en zorgen voor de afvoer van regenwater. Als er iets niet in orde lijkt of als u overlast ervaart, meldt het dan bij de gemeente zodat zij de situatie kan onderzoeken.

Water op straat, fietspad of parkeerplaats

Straatkolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van het regenwater. Tijdens regenbuien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat het water weg kan stromen. Er blijft dan enige tijd water staan. Binnen een uur na de regenbui hoort het water weg te zakken. Als dit niet het geval is, of als een straatkolk zichtbaar verstopt is, maak hier dan melding van via het Centraal Meldpunt. De gemeente zal dan zo spoedig mogelijk het probleem verhelpen.

Schade aan put of kolk

Is er een putdeksel weg? Dan is er sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Neem direct contact op met de gemeente. Is er sprake van schade aan een putje, rooster of kolk geeft dit dan door aan de gemeente.

Rioollucht op straat

Bij aanhoudend droog weer kan het ‘stankslot’ (sifon) van de kolk droog komen te staan. Er is dan sprake van een open verbinding met het riool en dat kan leiden tot stankoverlast. Een emmer water in de kolk gooien is in deze gevallen meestal afdoende om de stank te verhelpen. Als na twee dagen de stank nog steeds aanhoudt laat dit dan weten aan de gemeente. Zij controleert dan of de kolk technisch nog wel in orde is.