Riolering en water in Reusel-De Mierden

Het rioleringssysteem van de gemeente Reusel-De Mierden bestaat uit de volgende onderdelen:

Riolering binnen de bebouwde kom  
Gemengd
Vuil water (DWA)
(incl. infiltratieriool) Regenwater (RWA)
Aantal kolken

56.4 km
4.8 km
13.8 km
5069 stuks

Riolering in het buitengebied  
Totale lengte pers- en drukriolering
Aantal pompunits
Aantal IBA’s
Aantal niet aangesloten percelen
74.6 km
206 stuks
0 stuks
0 stuks
Aantal gemalen  
Gemengd
Vuil water (DWA)
Regenwater (RWA)
9
10
4
Aantal externe overstorten / uitlaten  
Gemengd riool
Regenwater
9 stuks
21 stuks
Aantal randvoorzieningen  
Bergbezinkvoorzieningen
Met een totaal volume van
Overige voorzieningen
5 stuks
7777 m3
4 stuks