Wat kost het?

Goed rioolbeheer kost veel geld. In de gemeente Reusel-De Mierden is jaarlijks circa 1,2 miljoen euro gemoeid met het vervullen van de zorgplichten rondom afvalwater, grondwater en hemelwater. Geld dat via de rioolheffing door de inwoners en bedrijven van de gemeente bij elkaar wordt gebracht. Dit geld wordt onder andere besteed aan het onderhouden, renoveren en op tijd vervangen van alle voorzieningen die er voor zorgen dat het gemeentelijke afvalwater op een prettige en correcte manier wordt afgevoerd, zodat er voor u èn het milieu geen overlast ontstaat. Daarnaast is dit geld nodig voor het uitvoeren van maatregelen om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, zoals aanpassingen als gevolg van het veranderende klimaat of strengere milieueisen.