Wateroverlast

Wateroverlast kan voorkomen op de volgende locaties:

  • Uw kelder, kruipruimte of tuin;
  • Uw huis of bedrijfspand;
  • Op straat, fietspad en/of parkeerplaats;
  • Op (speel)velden of in openbaar groen (park, wadi);
  • In sloten of vijver(s);

Water in uw kelder, kruipruimte of tuin

De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente kan u wel adviseren over de te treffen maatregelen. Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door een te hoge stand van het grondwater kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vochtproblemen in huis of bedrijfspand

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis of bedrijfspand. Om dit soort problemen op te lossen, is het van belang om eerst de oorzaak te achterhalen. De eigenaar van een woning of bedrijfspand is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente kan u wel adviseren over de te treffen maatregelen.

Mensen produceren in huis veel vocht: ademen, koken, wassen of planten water geven. Zeker als de geiser geen afvoer heeft of de keuken geen afzuigkap. Daarom is ventilatie belangrijk, bijvoorbeeld via roosters in de ramen. Dat ventileert constant een beetje. Om flink door te luchten, kunnen de ramen één keer per dag even open. Ook het verwarmen van ruimten helpt om vocht te verdrijven.

Water op straat of openbare verharding

Straatkolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van het regenwater. Tijdens regenbuien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat het water weg kan stromen. Er blijft dan enige tijd water staan. Binnen een uur na de regenbui hoort het water weg te zakken. Als dit niet het geval is, of als een straatkolk zichtbaar verstopt is, maak hier dan melding van via het Centraal Meldpunt. De gemeente zal dan zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.

Water op (speel)velden of in openbaar groen (park, wadi)

Na hevige regenbuien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan zakken in de ondergrond. Er zal enige tijd water blijven staan. In een park of op een speelveld kan dit een dag duren; in een wadi twee dagen. Meldt het bij de gemeente als het wegzakken langer duurt, zij kan dan de oorzaak daarvan achterhalen.

Overtollig water in sloten of vijver(s)

Na hevige regenbuien is het normaal dat het waterpeilpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het waterpeil weer terug te zijn op het normale niveau. Meldt het bij de gemeente of het waterschap als het waterpeil voor langere tijd te hoog blijft, zij kan dan de oorzaak achterhalen.