Wegverzakking

Indien u een plaatselijke wegverzakking boven een rioolleiding constateert dan kan dat duiden op een gat in het riool of een andere beschadiging van de rioolleiding. Meld dit daarom direct bij de gemeente.