Aanvraag watervergunning 8 maart 2019

Behorend bij de coƶrdinatieregeling Windpark Agro-wind, is ook een vergunning in het kader van de waterwet nodig. Op 8 maart jl. is de aanvraag voor de vergunning voor het Windpark Agro-wind bij ons binnengekomen. Zoals wij hebben beloofd plaatsen wij alle documenten die betrekking hebben op deze aanvraag online zodat iedereen deze kan inzien. Hieronder kunt u het bijbehorende document downloaden.