Commissie m.e.r. beoordeelt milieueffectrapport Agro-Wind 9 januari 2020

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het milieueffectrapport voor windpark Agro-Wind beoordeeld. 

"De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het milieueffectrapport voor windpark Agro-Wind beoordeeld. De Vereniging High Tech Agro Campus wil windpark Agro-Wind realiseren, vlakbij de Belgische grens. De vereniging is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers en enkele inwoners van het gebied. Zij wil elf turbines plaatsen. Voordat de gemeente over het park besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport."

Lees hier de beoordeling van Commissie m.e.r.