Tussentijds advies commissie m.e.r. 13 mei 2019

De Commissie MER heeft op 13 mei een tussentijds advies uitgebracht op het windpark Agro-wind. Het advies en een persbericht zijn te raadplegen op de website van de Commissie m.e.r.. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt meegenomen in de verdere besluitvorming.