De gemeente wil meewerken aan het realiseren van een windpark met windmolens als alternatief voor de huidige energievoorziening en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit past in de ambitie van de Kempengemeenten om in 2025 klimaatneutraal te zijn, die we samen hebben vastgelegd in onze klimaatvisie.