Van 15 tot en met 23 april vindt de oefening ‘Orange Bull’ plaats vanaf Vliegbasis Eindhoven. Dit is een oefening van de Koninklijke Luchtmacht samen met het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en Bijzondere Bijstandseenheden van de Koninklijke Marine. Er wordt tot 23:59 uur geoefend met C-130 Hercules-transportvliegtuigen. De Militaire Luchtvaart Autoriteit heeft een ontheffing beperking geluidhinder verleend. Hiertegen kun je bezwaar indienden. Meer informatie via Overheid.nl.