Eind 2019 stelde de gemeenteraad budget beschikbaar voor een nieuwe kunststof atletiekbaan bij AVR’69. Samen met AVR’69 zijn we toen gestart met het realiseren daarvan!

Ontwerp en budget

Halverwege 2020 startte ontwerpbureau Kybys met het ontwerp van de accommodatie. De samenwerking tussen de gemeente, AVR’69 en Stibex was hierin cruciaal en heeft een mooi ontwerp opgeleverd. In deze periode bleek echter wel dat het budget niet voldoende was om de basiswensen te realiseren. Daarom stelde de raad aanvullende middelen beschikbaar om dit alsnog mogelijk te maken.

Planning en uitvoering

Aannemer Antea begon de dag nadat de aanvullende middelen beschikbaar werden gesteld direct met de planning. Het doel was namelijk om het project nog voor het eind van de zomer van 2021 afgerond te hebben. In de tussentijd zagen we ook nog de kans om een mountainbikeparcours aan te leggen in een lege hoek, waarvoor RWC Reusel het parcours uittekende. Door het slechte weer in de zomer lukte het nét niet om de toplaag van het kunststof voor het begin van het najaar af te ronden en moesten de werkzaamheden worden stop gelegd. Bij de eerste zonnestralen van 2022 was Antea weer op het sportpark aanwezig om de werkzaamheden af te ronden.

Toekomstbestendig resultaat

Met de nieuwe atletiekbaan krijgt AVR’69 een meer regionale uitstraling. Ook zijn er grote stappen gezet op het gebied van inclusief sporten en toegankelijkheid. We zijn blij en trots op het volledig goedgekeurde resultaat: een toekomstbestendige atletiekbaan op ons sportpark. Een accommodatie waar onze inwoners, en natuurlijk AVR’69 zelf, nog jaren plezier van hebben én waarop mooie wedstrijden georganiseerd gaan worden!