Vanaf juni wordt er gebouwd aan project Vlashof. Wilhelminalaan 71-75a (ook wel bekend als Vlashof) wordt de komende maanden bouwrijp gemaakt. In juni en juli vinden er kabel- en leidingwerkzaamheden plaats aan de kant van de Wilhelminalaan. Daarna start de bouw. Tot en met eind 2022 worden er woningen gebouwd. Dit kan enige hinder opleveren. Na de bouw wordt de woonomgeving van Vlashof woonrijp gemaakt, onder andere door aanleg van bestatring en groen. Kijk voor meer informatie op de website van Van Gisbergen.