Op 15 maart 2022 is de omgevingsvergunning gewijzigd. De milieuvoorschriften zijn ingetrokken en er zijn nieuwe voorschriften verbonden aan de vergunning. Van vrijdag 18 maart tot en met 28 april 2022 kan beroep worden ingediend tegen de wijziging van de omgevingsvergunning.

Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina.