In onze gemeente wonen veel ondernemers! Dat zien we terug op onze bedrijventerreinen, in het centrum, buitengebied en in de woonwijken. Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Daarom geven we ’n aantal tips bij het starten en vestigen van een bedrijf. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Een goed begin is het halve werk!

1. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel biedt informatie en ondersteuning aan bedrijven. Na inschrijving ontvang je ook een BTW-nummer van de Belastingdienst. Kijk op www.kvk.nl voor meer informatie.

2. Bekijk het bestemmingsplan

Of je een bedrijf kunt starten, is afhankelijk van het bestemmingsplan. Daarin staan regels voor bedrijfsbestemmingen en -activiteiten. Oók bij het starten van een nieuw bedrijf binnen een bestaand bedrijf of gebouw. We maken onderscheid tussen gebieden. Zo is op een bedrijventerrein meer mogelijk dan in een woonwijk en is detailhandel in principe alleen toegestaan in het winkelgebied. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kun je het bestemmingsplan bekijken voor jouw bedrijfslocatie.

Bedrijf aan huis

Als gemeente hebben we een lijst van ‘rechtstreeks toelaatbare bedrijven en beroepen aan huis’. Hierin staan de activiteiten die mogelijk zijn zonder melding of vergunning. Er gelden wel voorwaarden voor oppervlakte, parkeren en uitvoering.

Bedrijven in het buitengebied

In het toekomstige bestemmingsplan voor het buitengebied nemen we ook een lijst van ‘rechtstreeks toelaatbare bedrijven en beroepen’ op (zie hierboven). Het toekomstige bestemmingsplan voor het buitengebied bevat ook informatie voor recreatiebedrijven, Bed and Breakfast, agrarische én niet-agrarische bedrijven in het buitengebied. Omdat het buitengebied ook is opgedeeld in deelgebieden, kunt je het beste de mogelijkheden per adres bekijken.

Bedrijventerreinen

Op een bedrijventerrein gelden milieucategorieën. Of jouw bedrijf op het bedrijventerrein kan vestigen, is afhankelijk van de milieucategorieën en de geldende bestemmingen. Ook daarvoor raadpleeg je het bestemmingsplan van die locatie.

Als jouw bedrijf niet mogelijk is op basis van het bestemmingsplan, zijn er soms mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken. Neem daarvoor contact op met de medewerkers van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen via vergunningen@kempengemeenten.nl of team Ruimtelijke Ontwikkeling via gemeente@reuseldemierden.nl.

3. Doe de vergunningcheck

Via www.omgevingsloket.nl kun je een vergunningcheck doen. Een vergunning is bijvoorbeeld nodig bij het (ver)bouwen van een bedrijfspand, voor reclame-uitingen of voor constructieve of brandtechnische wijzigingen.

4. Doe de milieucheck

Je bedrijf moet misschien voldoen aan milieuregels en -eisen. Dit kun je checken via www.aimonline.nl. Je kunt daar ook direct een melding indienen bij de gemeente. Je moet de melding ten minste vier weken voor het starten of veranderen van je bedrijf indienen. Later kan de gemeente dan een controle uitvoeren.

5. Vraag subsidie aan

Subsidie voor (startende) bedrijven loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Of je in aanmerking komt voor subsidie, vind je op www.rvo.nl. Mogelijk kun je ook gebruik maken van fiscale regelingen. Daarover lees je op www.belastingdienst.nl. De gemeente heeft geen subsidies voor bedrijven.

6. Sluit je aan bij een ondernemersvereniging

Door je aan te sluiten bij een ondernemersvereniging, vertegenwoordig je je bedrijf, bouw je een netwerk op en ontvang je gemakkelijker informatie. Onze gemeente heeft drie ondernemersverenigingen: