Basisonderwijs

Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd die verblijven in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden kunnen gebruik maken van een centrale onderwijslocatie in Bladel. Het adres is Burgemeester Goossensstraat 48. De schooltijden zijn maandag tot en met donderdag van 09.00-15.00 uur. Kinderen kunnen worden aangemeld via aanmeldenoekraine@kempenkind.nl.

Voortgezet onderwijs

Kinderen uit de eerdergenoemde 4 gemeenten in de middelbare schoolleeftijd kunnen nu al terecht in de Wereldklas van het Pius X College te Bladel. Aanmeldingen verlopen via m.vanzummeren@piusx-college.nl.