Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol (België) wil de nucleaire installatie in Mol uitbreiden. Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zogenaamde ‘RECUMO-installatie’. Het project wordt uitgevoerd onder toezicht en controle van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). In België is er binnen een straal van 5 kilometer van het SCK een onderzoek gestart.

QuickScan

Het FANC heeft de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geïnformeerd over de aanvraag. Zo kunnen er betere afspraken worden gemaakt. De ANVS heeft een zogenaamde ‘QuickScan’ uitgevoerd. De uitkomsten zijn te lezen op de website van de ANVS.

Bezwaar indienen

Nederlanders kunnen bezwaar indienen tegen de vergunningaanvraag bij een van de Belgische gemeenten. Meer informatie vindt u op de website van het FANC of de website van gemeente Mol.