In 2021 besloot Stichting Stibex te gaan stoppen met de exploitatie en beheer van de vier sportparken in onze gemeente. Voor gebruikers van de sportparken en Cultureel Centrum De Kei bleef Stibex tot 1 juli 2022 nog de verantwoordelijke beheerder.

Voorbereiding overdracht

Na de aankondiging van Stibex volgde een reeks gesprekken met de gemeente, gebruikers van ‘Stibex’ locaties en medewerkers in dienst van Stibex over de te nemen vervolgstappen. Op 21 juni werd de laatste stap in dat proces gezet. Na het collegebesluit van 14 juni werd een overeenkomst tussen de gemeente en Stichting Stibex getekend waarin afspraken zijn vastgelegd voor de overdracht door Stibex van activiteiten, inventaris, contracten en (financiële) verplichtingen. Ook onderdeel van de overeenkomst zijn afspraken over de overname van de horeca- en cultuuractiviteiten. De arbeidsovereenkomsten van personeel in dienst van Stibex gaan over naar twee nieuw op te richten stichtingen.

Einde samenwerking

Met de financiële afwikkeling en de overdracht van alle rechten en plichten komt na ruim 20 jaar een definitief einde aan de samenwerking tussen de gemeente en Stibex. Stichting Stibex zal worden opgeheven.