De wijziging van de omgevingsvergunning, onderdeel milieu, ligt vanaf 21 december 2021 in ontwerp ter inzage. Gedurende een termijn van 6 weken is iedereen in de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze moet worden verstuurd aan burgemeester en wethouders, postbus 11, 5540 AA te Reusel. Indien u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken moet u een afspraak maken met Hein van Riet van VTH de Kempen, te bereiken via telefoonnummer: 088 - 497 041 4 of e-mail: h.vanriet@kempengemeenten.nl

Na het einde van de zienswijzetermijn zal het college een definitief besluit nemen op de aanvraag voor het wijzigen van de omgevingsvergunning.