Op 14 april heeft Provincie Noord-Brabant besloten de vergunning Wet natuurbescherming in ontwerp ter inzage te leggen. Deze vergunning is niet gezamenlijk voorbereid met de omgevingsvergunning, de ontheffing Wet natuurbescherming en de watervergunning. Toch maakt deze onderdeel uit van de gemeentelijke coördinatieregeling en is de gemeente het coördinerend bevoegd gezag. Van de omgevingsvergunning kan geen gebruik gemaakt worden als de vergunning Wet natuurbescherming niet verleend wordt. Van 20 mei tot en met 30 juni is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Hoe u dit kunt doen leest u in de bekendmaking.