Het peuterprogramma speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van peuters. Wist je dat kinderen die deelnemen aan een peuterprogramma de overstap naar de basisschool gemakkelijker maken? Spelenderwijs wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen. Het peuterprogramma vindt twee ochtenden per week plaats.

Peuters die risico lopen op achterstand, krijgen een vve-indicatie (voor- en vroegschoolse educatie) van het consultatiebureau. Deze peuters kunnen vier ochtenden per week deelnemen aan het peuterprogramma.

Hoe werkt het?

Via het peuterprogramma kunnen peuters vanaf 2 jaar twee dagdelen per week met leeftijdsgenootjes spelen en zich ontwikkelen. Alle 2- tot 4-jarigen uit Reusel-De Mierden kunnen deelnemen aan een peuterprogramma op twee locaties van kinderopvang Nummereen: op de Leilinde in Reusel en de Akkerwinde in Hooge Mierde. Het peuterprogramma wordt binnen de kinderopvang aangeboden. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met Nummereen. Ouders sluiten voor deelname van hun kind aan het peuterprogramma een overeenkomst met Nummereen.

Wat moet ik doen?

U kunt uw kind (vanaf de leeftijd van 18 maanden) aanmelden bij Nummereen via www.nummereen.com.

Wat kost het?

Wanneer je voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden, geeft het peuterprogramma in principe recht op kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat je een (groot) deel van de bruto kosten vergoed krijgt vanuit de overheid. Geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan draagt de gemeente bij aan de kosten.

Heeft deze informatie u geholpen?