Het is al langere tijd een wens van veel inwoners: een busverbinding die het mogelijk maakt om ’s avonds en in het weekend te reizen tussen Reusel en Tilburg. Zeker voor de inwoners van de kernen Hooge Mierde en Lage Mierde wordt hier naar verwachting voorzien in een grote behoefte. Deze kernen hebben op dit moment in de doordeweekse avonduren en op zondag helemaal geen busverbinding terwijl zij voor voorzieningen juist meer gericht zijn op Tilburg.

Pilot

Om te bekijken of een extra busverbinding bij kan dragen aan de behoefte om beter bereikbaar te zijn start na de zomervakantie een pilot. Gedurende het schooljaar 2023-2024 wordt de lijndienst tussen de kern van Reusel en Hilvarenbeek uitgebreid met een rit in de avonduren (na 19.30 uur) en twee ritten op zondag. Door een overstap in Hilvarenbeek wordt ook het Openbaar vervoer in Tilburg bereikbaar.   

Leefbaarheid

Openbaar Vervoer is geen kerntaak van de gemeente, maar naar verwachting komt deze extra OV-verbinding wel ten goede van de leefbaarheid van onze gemeente. Overal in het land worden buslijnen geschrapt en afgeschaald. Dat is in het verleden ook gebeurd met de OV-verbinding van en naar Tilburg. Omdat er geen vooruitzicht is op opschaling op korte termijn, neemt de gemeente hier nu toch verantwoordelijkheid voor. Tijdens de raadsvergadering van 14 maart werd een raadsinitiatief voor deze pilot met meerderheid van stemmen aangenomen. De kosten van de pilot komen voor rekening van de gemeente.

Termijn

Er is gekozen voor een pilot tijdens het schooljaar 2023-2024 zodat de lijn gebruikt kan worden door zowel scholieren en studenten als andere inwoners die zijn aangewezen op het Openbaar Vervoer of er gebruik van willen maken. Als de pilot succesvol verloopt en er tijdens de extra ritten veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de busverbinding van en naar Tilburg dan zal de gemeente in overleg gaan met de Provincie en busmaatschappij om de busverbinding structureel op te nemen in de dienstregeling.