Het ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied, Centrum Reusel’ en bijbehorend beeldkwaliteitplan ‘Centrum Reusel’ lagen vanaf 19 juli zes weken ter inzage.

In het ontwerpbestemmingsplan staat de herontwikkeling omschreven van de Markt Zuid, Markt Noord, Cultureel Centrum De Kei, de begane grond van het gemeentehuis en de openbare ruimte van het centrum.

Markt Zuid

 • Winkelruimte voor een supermarkt op de kop ten zuiden van de Markt;
 • Maximaal 19 appartementen op de supermarkt (voor sociale en reguliere koopprijzen);
 • Drie patiowoningen aan de achterkant van de supermarkt;
 • Commerciële ruimte voor winkels of horeca op de begane grond van de oude St. Jozefschool.
 • Appartementen op elke verdieping van de oude St. Jozefschool;
 • In een nieuw gebouw, dat wordt geschakeld met de oude St. Jozefschool, komen 18 appartementen (voor sociale en reguliere koopprijzen) met parkeerkelder;
 • Parkeerterrein met 42 parkeerplaatsen aan de Groeneweg;
 • Groen park aan de Kloostertuin met wandel-, sport- en recreatievoorzieningen.

Markt Noord

 • Huidige supermarktbestemming wordt (grotendeels) geschrapt, zodat Jan Linders naar de Zuidzijde kan verplaatsen om overaanbod te voorkomen. Omdat de plannen voor herinvulling van de winkelruimte nog niet concreet zijn, is in het plan een wijzigingsbevoegdheid met randvoorwaarden opgenomen voor het toevoegen van woningen en de verplaatsing van een supermarkt.
 • De supermarktbestemming (maximaal 415 m2) aan de noordzijde van de Markt blijft in stand.

Cultureel Centrum De Kei

 • Op 20 oktober 2020 besloot de raad in te stemmen met de sloop van Cultureel Centrum De Kei en de herontwikkeling tot een multifunctionele accommodatie. In het plan zijn de mogelijkheden overgenomen en doorvertaald.
 • Omdat het ontwerp voor het nieuwe pand nog niet bekend is, is in het plan een afwijkingsbevoegdheid met randvoorwaarden opgenomen voor een hogere bouwhoogte.

Begane grond gemeentehuis

Met de herontwikkeling van De Kei tot een multifunctionele accommodatie, worden de Bibliotheek, Heemkunde Werkgroep en de Höskamer niet langer gehuisvest in het gemeentehuis. Hierdoor komt circa 500 m2 verhuurbare ruimte vrij. Om de inzetbaarheid en functionaliteit te verbreden, worden dan ook kantoren en dagopvang toegestaan.

Openbare ruimte centrum

 • De bestemming ‘verkeer’ is aangepast, waardoor de verruiming van het Marktplein en de herinrichting van de Wilhelminalaan mogelijk wordt. Binnen de bestemming ‘verkeer’ is de mogelijkheid toegevoegd om bij horeca ook terrassen en daarbij horende voorzieningen toe te laten.
 • Ter borging van het nieuwe park is de bestemming ‘groen’ opgenomen aan de Kloostertuin.