De gemeente heeft in beginsel medewerking toegezegd aan het initiatief van vereniging High Tech Agro Campus om acht windmolens te plaatsen. De windmolens komen in lijnopstellingen aan beide zijden van het bosgebied de Peelse Heide / De Grote Cirkel aan de Postelsedijk en aan de Strook (tegen de grens met buurgemeente Bladel). 

Moderne windturbines zijn lokale energie-opwekkers; eigenlijk grote dynamo’s die stroom maken. De netto productie (de stroom die zij maximaal leveren per jaar samen) van het aangevraagde project van de windturbines in Reusel-Zuid is 178,7 GWh/jr ofwel 178.700 Mwh/jr ofwel 178.700.000 Kwh per jaar. Dat zegt de meeste mensen niet zo veel, daarom een vertaling naar praktische toepassing. Gemiddeld verbruikt een woonhuis zo’n 3500 Kwh per jaar aan stroom, wat neer komt op 51.057 huizen. Gemeente Reusel-De Mierden heeft in 2018 zo’n 5400 huizen, maar ook andere energievragers, zoals industrie, scholen en verlichting. Gemeente Reusel-De Mierden heeft als hele gemeenschap (inclusief alle energiegebruikers samen, exclusief de warmtevraag die we nu nog met aardgas oplossen) zo’n 210Tj (58.333.333 KWh/jr stroom) nodig (bron: Klimaatmonitor 2018 (RWS)).