De gehele weg de Kleine Hoeven tot aan de Hallenstraat in Bladel wordt vernieuwd. Begin september is gestart met de voorbereidingen, zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Fase II bijna afgerond!  

De eerste fase van de wegwerkzaamheden bij de Hamelendijk – Kleine Hoeven – Hallenstraat is afgerond. De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. De rioleringswerkzaamheden zijn uitgevoerd en er is een eerste laag asfalt aangebracht op de nieuwe weg en het fietspad. De laatste laag (deklaag) volgt in de laatste fase van het project.

Fase 2a en 2b

In deze fase wordt het deel van de Kleine Hoeven tot aan de Strook geasfalteerd. Dit gebeurt op woensdag 2 februari en is een week later afgerond. De weg wordt daarna weer opengesteld en de alternatieve route via de platenbaan wordt opgeheven.

Fase 3

In de laatste fase wordt het deel van de Strook tot de Hallenstraat aangepakt. De werkzaamheden starten begin mei 2022. Dit is ook afhankelijk van het weer. Tijdens deze fase wordt dit wegdeel afgesloten voor verkeer tot eind juni en wordt Berschotten in Bladel opengesteld voor personenverkeer. Zo voorkomen we verkeersopstoppingen op bedrijventerrein De Sleutel. De openstelling geldt alleen op werkdagen in de avondspits tussen 15.00 en 18.00 uur. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Toekomstbestendig

De werkzaamheden worden uitgevoerd, omdat de weg in slechte staat verkeerde. Hierdoor was deze niet meer geschikt voor vrachtverkeer. De weg wordt aangelegd volgens het principe ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’(externe link) en is daardoor toekomstbestendig. In de toekomst komt er ook een nieuwe aansluiting op de Provincialeweg N284, tussen bedrijventerrein De Sleutel en Kleine Hoeven. Deze aansluiting zorgt voor een betere bereikbaarheid van beide bedrijventerreinen. De weg wordt nu al voorbereid op deze aansluiting.

Zie onderstaand voor de planning tot en met juli 2022.

Bereikbaarheid de Sleutel, Kleine Hoeven en de Strook

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven wegdelen zoveel mogelijk open. Voor bedrijven aan de Kleine Hoeven realiseren we een tijdelijke inrit vanaf de Hofstede. Het is noodzakelijk om de verbinding tussen Reusel en bedrijventerrein de Sleutel soms tijdelijk af te sluiten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op met Patrick van der Heijden (team Ruimtelijk Beheer) via 088 – 497 01 54.

Ontwerp

Civil Support BV

Aannemers

De Jong Zuurmond BV
Huijbrechts Infra BV

Uitvoering

September 2021 tot en met medio juli 2022