Om de ontwikkelingen in de detailhandel te volgen, hebben de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland in 2021 een nieuw koopstromenonderzoek (KSO) laten uitvoeren. Deze enquête is grootschalig ingevuld door inwoners van deze provincies, ook in Reusel-De Mierden. Het KSO 2021 levert inzichten over het profiel, koopgedrag en oordeel van meer dan 100.0000 consumenten. Ook vertelt het interessante informatie over het functioneren van centrumgebieden.

Resultaten voor onze gemeente

Voor een grensgemeente als Reusel-De Mierden ligt het onderzoeksgebied in zowel Nederland als België. Uit de enquête blijkt dat het centrumgebied van Reusel op dit moment lager dan gemiddeld scoort op aanwezigheid van groen, sfeer en uitstraling en winkelaanbod. Op bereikbaarheid, netheid en parkeren scoren we vergelijkbaar met het gemiddelde. De resultaten zijn samengevat in een factsheet. Deze vind je hieronder.

Juiste koers voor ‘Nieuw hart voor Reusel’

Het centrumplan ‘Nieuw hart van Reusel’ is met name bedoeld om de sfeer en uitstraling, aanwezigheid van groen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast komen er appartementen en ruimte voor horeca. Door concentratie van winkels in het centrumgebied, moet de leegstand afnemen. De resultaten van het KSO bevestigen dat met het nieuwe centrumplan de juiste koers is gekozen!