Net als in heel Nederland moeten we in onze gemeente van het aardgas af. Daarom zijn acht lokale organisaties gestart met het in kaart brengen van duurzame alternatieven. Maandag 7 december ontmoetten deze organisaties elkaar voor het eerst in een online bijeenkomst ‘Warmtetransitie’.

Woningcorporaties, netbeheerder Enexis, waterschap De Dommel, KempenEnergie, Welzijn, het Kempisch Ondernemersplatform (KOP) en de Ondernemers Vereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden gingen met elkaar in gesprek over een aardgasvrij Reusel-De Mierden. In een later stadium kunnen inwoners ook meepraten over de alternatieven.

Plan

De organisaties en andere belanghebbenden staan aan het begin van een intensieve samenwerking. Deze begint met het opstellen van een plan om de huidige warmtevraag binnen de gemeente in te vullen met alternatieve duurzame warmtebronnen. Het plan waaraan de acht partijen en andere betrokkenen werken heet de Transitievisie Warmte. De komende maanden zullen de alternatieven verder worden uitgewerkt.

Overgang

De Transitievisie Warmte zal eind 2021 gereed zijn. In dit plan worden concrete stappen voor een overgangsperiode tot 2030 vastgelegd. Daarnaast biedt de visie een doorkijk naar 2050.