Gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden verlengen hun samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om het gebruik van data te blijven stimuleren. Rural Data Center (RDC) de Kempen krijgt in 2021 en 2022 dus een vervolg!

Sinds 2017 werken de Kempengemeenten samen met het CBS. Onder de naam RDC de Kempen voerden zij zo onderzoeken uit om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook zette de samenwerking zich de afgelopen jaren in voor het opleiden van medewerkers, zodat zij data leren gebruiken in hun werk.