We werken al enkele jaren vanuit de Samen Doen-gedachte. Met Samen Doen werken we samen aan een veilige en betere leefomgeving in onze gemeente. Inwoners zijn daarbij ervaringsexperts. Zij weten als geen ander wat er speelt in hun eigen kern. Het is daarom belangrijk dat inwoners zelf met initiatieven kunnen komen wanneer zij iets willen realiseren. Met zo’n nieuw initiatief gaan we van het begin af aan met inwoners in gesprek. We praten over wat er al dan niet mogelijk is en hoe dat dan te realiseren is. Op die manier zijn er al een hoop mooie projecten gerealiseerd!

In 2016 zijn we gestart met de inzet van Samen Doen ambassadeurs in de kernen. Tien collega’s namen deze extra taak enthousiast op zich vormden een brug tussen gemeente en inwoners. Zij waren voor Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel hét aanspreekpunt voor Samen Doen. Ze hebben deelgenomen aan activiteiten in de kernen, maar ook zelf activiteiten georganiseerd. 

Behoefte minder aanwezig

We merken steeds meer dat inwoners andere ingangen gebruiken om hun vraag te stellen of ondersteuning te vragen bij een initiatief. Zo heeft iedere vereniging een contactpersoon, kunnen onze agrariërs terecht bij de ervencoach en kunnen ondernemers hun vragen stellen aan de contactfunctionaris. Maar ook wordt vaak rechtstreeks contact gezocht via de inhoudelijke vakambtenaar of via de contactpersonen van de dorpsraden.

Sinds vorig jaar zijn ook de buurtverbinders (van Grensdorpen.nl) en de sociaal makelaar actief in onze gemeente. Zij zijn regelmatig in de kernen aanwezig. De buurtverbinders zijn bovendien gemakkelijk bereikbaar via het platform Grensdorpen.nl. Er zijn inmiddels dus meerdere vrijwilligers en professionals in de kernen aanwezig die de verbinding zoeken en maken tussen inwoners, ondernemers, verenigingen en activiteiten.

Door al deze ontwikkelingen is in de kernen veel minder behoefte aan de Samen Doen ambassadeurs. Daarom is besloten te stoppen met de inzet van de ambassadeurs.

Samen Doen is nooit klaar!

Dat zij stoppen, wil natuurlijk niet zeggen dat Samen Doen ook stopt. Samen Doen is nooit klaar! Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker uiteindelijk fungeert als ambassadeur, de kernen in gaat en zichtbaar is voor onze inwoners. Dat past ook binnen het gedachtegoed Samen Doen.

Wij blijven ons dus inzetten om samen met onze inwoners te werken aan een optimale leefomgeving.