Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Ook vinden er wel eens strafbare feiten plaats, zoals dumpingen, wildcrossers, stroperij, vissen zonder geldige documenten of afval verbranden. Om dit aan te pakken is er goed toezicht nodig.

Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied. SSiB is een samenwerking van Brabantse gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties, grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven. Groene boas worden ingezet op het gebied van toezicht, handhaving, opsporing en het opbouwen van een netwerk. Zo zorgen we voor een schoon en veilig buitengebied voor mens en dier!

Zie je misstanden in het buitengebied?

Helaas kan de SSiB niet op alle plekken tegelijk zijn. Daarom hebben we jouw ogen en oren hard nodig! Bel bij spoed altijd de politie via 112 of 0900 - 8844. Geen spoed? Bel dan 0900996 54 32 of vul het formulier in op samenmelding.nl.