Alle kinderen die in onze gemeente tussen de 6 en 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van muzieklessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende aanbieder. Op onze website vindt u een lijst met erkende docenten. Vanaf 1 februari kunt u subsidie aanvragen voor het lesjaar 2020/2021.

Facturen

Als u subsidie wilt aanvragen, heeft u alle betaalbewijzen (de facturen en de bijbehorende rekeningoverzichten/bankafschriften) van dat cursusjaar nodig. Dat betekent dus ook dat u de betalingsbewijzen nodig heeft van de lessen die uw kind in het voorjaar gaat volgen. Heeft u op dit moment nog niet alle facturen binnen of zijn nog niet alle facturen betaald? Zorg er dan voor dat u dat eerst geregeld heeft met de docent voordat u de subsidie aanvraagt. Op 15 mei sluit de termijn voor het indienen van de subsidieaanvragen.

Maximaal twee activiteiten

U kunt een aanvraag doen voor twee verschillende activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als uw kind halverwege het jaar gewisseld is van instrument of als uw kind van een lessenreeks één keer een voorstelling maakt en daarnaast een workshop heeft gevolgd. De maximumbijdrage van de gemeente bedraagt de helft van de kosten met een maximum van € 370,00 voor de beide activiteiten samen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Subsidie vraagt u aan via www.reuseldemierden.nl/subsidie.

Heeft u vragen?

Karin Soontiëns helpt u graag verder. U kunt haar bereiken via 088 - 497 01 64
of k.soontiens@reuseldemierden.nl.