We ondersteunen initiatieven die ten goede komen aan de inwoners. Dit doen we onder andere door het verstrekken van subsidies. Het College van B&W bepaalt of de aangevraagde subsidie uiteindelijk verleend wordt of niet.

Subsidie muzikale en culturele vorming

Subsidie voor muziek-, dans- of theaterles van een erkend docent voor kinderen.

Aanjaagsubsidie

Een zetje in de rug voor vernieuwende initiatieven. Twee keer per jaar kunnen organisaties een aanvraag doen.

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Voor vrijwilligersorganisaties die een grote bijdrage leveren aan maatschappij en zonder subsidie niet kunnen voortbestaan.

Subsidie voor professionele organisaties

Voor professionele organisaties die in het subsidieprogramma zijn opgenomen.

Subsidie duurzame energie en isolatie

U kunt gebruik maken van een waardebon (maximaal € 70,00 euro) voor energiebesparende maatregelen in uw woning. Deze waardebon is meegestuurd met een brief in september 2020. Voor meer ingrijpende maatregelen verwijzen wij u naar de Rijksregeling ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren.