Start CPO-project

Hoe komen de starterswoningen er volgens jou uit te zien?

Momenteel treffen we voorbereidingen voor fase 2 van het nieuwe bestemmingsplan aan De Kanten in Hulsel. Daarbij starten we, samen met Werkgroep Wonen Hulsel, een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Dat houdt in dat geïnteresseerde/mogelijke kopers een groep vormen en inbreng hebben in hoe hun woningen er uit komen te zien. Binnen dit CPO-project betreft het 8 tot 10 starterswoningen.

Meedoen?

Wil je meedoen aan dit CPO-project? Meld je dan uiterlijk 1 oktober aan via info@wonenhulsel.nl. Voor deelname wordt een bedrag gevraagd van € 500,00 per lid. Heb je vragen over dit CPO-project? Deze kun je ook stellen via bovenstaand e-mailadres.


Op 7 april vond de online informatiebijeenkomst plaats over bouwplan ’t Kantje in Hulsel. De presentaties van de architect, stedenbouwkundige, aannemer/ontwikkelaar en de gemeente waren live te volgen. Geïnteresseerden konden per e-mail vragen insturen. In totaal is de uitzending 226 keer bekeken. We hoorden dat er in sommige gevallen met meerdere personen op één apparaat gekeken is, dus de avond was 'goedbezocht'!

Uitzending en presentatie terugkijken

Wilt u de uitzending en presentatie op uw gemak nog eens terugkijken? Dat kan hieronder!

Vraag & antwoord

Tijdens de presentatie zijn er vragen gesteld. Deze kunt u hieronder teruglezen. Let op: het in de uitzending gebruikte Yahoo e-mailadres was voor eenmalig gebruik! E-mails aan dat e-mailadres worden niet meer gelezen/beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Anke Julicher via a.julicher@reuseldemierden.nl.

Wordt de presentatie nog gestuurd en/of is de uitzending nog terug te zien?

Ja, deze staat morgen op de site van de gemeente Reusel-De Mierden.

Is het een vereiste dat je nu woonachtig bent in Hulsel om in aanmerking te komen voor een woning?

Nee, dat is niet vereist. Dit is bij wet bepaald: het recht van vrije huisvesting is van toepassing.

Krijg je als inwoner van Hulsel voorrang?

Nee, iedereen heeft gelijke kansen bij de loting. We hebben de promotie van deze avond wel bewust niet breed uitgemeten maar beperkt tot de lokale bladen.

Als je dan in mei toegewezen wordt, vanaf wanneer ga je dan hypotheek betalen?

Dat kunt u het beste bespreken met uw hypotheekverstrekker. Na toewijzing vragen we om een aanbetaling van € 500,-.

Wat worden plusminus de prijzen van fase 2? Zitten daar ook starterswoningen bij? En daarmee bedoel ik niet de sociale woningen van 200.000 maar wel woningen van bijvoorbeeld 250.000. Tussen de starterswoningen en de doorstroomwoningen in.

Van Fase 2 is nog niets bekend van prijzen. Er zullen weer sociale koopwoningen komen. We gaan voor een gedifferentieerd woningprogramma, met een bijpassende gedifferentieerde prijs.

Komen er in de fase 2 ook seniorenwoningen?

Dit is nog niet bekend, we verwachten van wel. We zullen proberen te bouwen naar behoefte

Mensen die al ingeschreven staan bij de Werkgroep Wonen gaan die voor? Zoals cpo in Bladel.

Nee, zij moeten zich opnieuw digitaal inschrijven via de site van de gemeente. Het CPO-project in Bladel was bovendien net iets anders qua loting. Daar is een kopersvereniging opgericht, daar hebben mensen zich aangemeld. De loting is vervolgens via die kopersvereniging gegaan.

Wanneer moet het financiële plaatje voor koop hier rond voor zijn? Nu in 2021 op het moment dat je wordt uitgeloot voor een woning of bij het opleveren van de woningen in 2023?

Op het moment dat je een koop-aannemingsovereenkomst sluit. Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen gaat kopers daarin begeleiden.

Hoe gaat de toewijzing vrije bouwkavels?

Je maakt dit kenbaar bij aanmelding. De notaris wijst deze toe en ze lopen dus mee in het totale proces.

Koop je de grond van de gemeente?

Ja, de vrije sector kavels koop je van de gemeente. De projectmatige woningen via Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen.

Wanneer komt het bestemmingsplan van de 2e fase online? Zijn deze starterswoningen iets groter dan bij de 1e fase?

Dat is beide nog niet bekend. Hou de site van de gemeente in de gaten voor meer informatie.

Voor serieuze kandidaten wordt een aanbetaling gevraagd. Hoeveel is dat?

De aanbetaling bedraagt € 500 voor mensen aan wie een kavel is toegewezen.

Kunnen de vrijstaande kavels met de 6% btw regeling kopen met een Groninger akte?

Mogelijk bedoelt u overdrachtsbelasting? De kavels worden verkocht incl. BTW.

Wat zijn de kavel dieptes en de breedtes van kavel 13 en 14?

De architect schat dit uit zijn hoofd op ca. 25 meter diepte en ca. 18 meter breedte maar u kunt dit in de documentatie checken of bij de architect navragen.

Wanneer je een erker wilt, verschuift dan de rooilijn?

Nee, de erker is een uitbouw naar voren over de rooilijn heen.

Komt er een achterpad tussen kavel 13 en Eversacker 2 en 4?

Nee, daar komt geen openbaar achterpad.

Bij de starterswoningen/rijwoningen staat ‘beperkte verkoop opties’ of ‘beperkte kopersopties’. Wat houdt dit in?

Deze 4 rijwoningen gaan niet met een planteam lopen. Er wordt wel een optielijst verstrekt waar verschillende opties te kiezen zijn.

Er is geen verschil tussen de koopprijs van een rijtjeswoning en een hoekwoning? Allebei €200.000?

Dat klopt. Het betreft overigens een eindwoning, geen hoekwoning. Een traditionele hoekwoning heeft vaak een grotere tuin maar hier zijn de kavels gelijk qua grootte en daarom vonden wij eenzelfde prijs gerechtvaardigd.

Zijn de prijzen casco/behang klaar/volledig af?

Dit kunt u nalezen in de technische omschrijvingen.

Kunt u mij vertellen wat de vrije sector kavels kosten per m2?

Deze kosten € 275 per m2 excl. BTW op basis van het grondprijsbeleid, door het college vastgesteld.

Is de prijs van de starterswoning voor een woning die "af" is? Dus keuken, badkamer inclusief?

Deze prijs is zonder keuken, wel met aansluitingen en met badkamer (incl. sanitair en tegelwerk). Zie voor meer informatie de technische omschrijvingen.

Waar kunnen we richtlijnen terugvinden t.a.v. bouw vrije sector woningen?

Dit kunt u nakijken bij www.ruimtelijkeplannen.nl of meld u bij de gemeente of uw architect met uw vragen.

Kun je gebruik maken van een gemeente-hypotheek?

Nee, wij kennen geen startersleningen. Als gemeente is het voortaan zelfs bij wet verboden om leningen te verstrekken.

Word de fysieke gesteldheid meegenomen m.b.t. de loting van de seniorenwoningen?

Helaas is dit bij wet niet mogelijk. Iedereen kan zijn belangstelling kenbaar maken en maakt evenveel kans. Ook een seniorenwoning zou theoretisch gezien bewoond kunnen worden door een starter.

Wanneer is het plan bouwrijp?

We zijn al met de voorbereidingen gestart. Meer informatie volgt later.

Komt er een woonplicht voor de huizen, zodat mensen daadwerkelijk zelf in de huizen moeten wonen?

Ja, deze woningen zijn voor mensen die er zelf gaan wonen.

Wanneer start ongeveer fase 2 van het plan? Is dit afhankelijk van belangstelling? Is er een jaartal te noemen?

Daarvoor moeten we nog een bestemmingsplan-wijziging doorlopen. Meer informatie volgt. Houd de site van de gemeente en de Werkgroep Wonen in de gaten.

Er wordt een maximale hoogte genoemd. Maar wat is de minimale hoogte voor de vrijstaande woningen? Mag daar ook een seniorenwoning gebouwd worden?

Hiervoor is het beeldkwaliteitsplan in combinatie met het bestemmingsplan leidend. Een bungalow past bijvoorbeeld niet binnen het beeldkwaliteitsplan: er moet altijd een kap op.

Is er al meer bekend betreffende het lichtplan in de wijk? Waar komt de straatverlichting, met name ter hoogte van de parkeerkoffers?

Dit is nog niet bekend.

Als mensen nog vragen hebben, waar kunnen ze dan terecht?

Bij Anke Julicher: A.Julicher@reuseldemierden.nl

Animatiefilm

Geïnteresseerd als koper?

Helaas is de inschrijving gesloten.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan geven we aan welke eisen we in het bouwplan stellen aan goothoogte, dakhelling, afstand tussen de gebouwen en de erfgrens, te bebouwen oppervlak van het bouwterrein, parkeren, enzovoort. Deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel en kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.