We krijgen regelmatig klachten binnen over ergernissen, zoals loslopende honden, het niet opruimen van uitwerpselen of parkeeroverlast bij scholen en in het centrum. Door drukte worden auto’s dan geparkeerd op plaatsen waar dit niet toegestaan is. Dat is voor niemand fijn, gevaarlijker en per slot van rekening ben je in deze situaties wettelijk in overtreding.

Team Toezicht en Handhaving van de Samenwerking Kempengemeenten wil hier iets aan doen! Vanaf november gaan zij vaker themagerichte controles uitvoeren. Daarmee willen we meldingen slimmer oppakken en beter inspelen op wensen van inwoners.

Wat zijn themagerichte controles?

Een voorbeeld van een themagerichte controle zijn bijvoorbeeld actiedagen. Dan gaan onze BOA’s, soms in uniform, soms als in burger, heel gericht op pad. Zo bezoeken ze de locaties gekoppeld aan de thema’s waar inwoners nu de meeste overlast ervaren. Denk dan aan parkeeroverlast. Tijdens zo’n actiedag gaan zij ook graag in gesprek om uitleg te geven over mogelijke gevaren die deze overtredingen met zich meebrengen.

Waarom zijn regels zo belangrijk?

Bepaalde regels zijn er niet voor niets.

Zo kan een hond die normaal heel goed luistert wanneer deze losloopt, zomaar ineens wegschieten als deze een andere hond ziet aan de overzijde van de weg. Met alle gevolgen van dien. Daarbij komt het helaas nog te vaak voor dat een loslopende hond in een bos- of natuurgebied jong wild aanvalt.

Het halen en brengen van leerlingen bij scholen zorgt meer dan eens voor gevaarlijke situaties. Zeker wanneer voetgangers, fietsers en autoverkeer elkaar kruisen in de drukte. Of automobilisten op een onveilige manier stoppen en stilstaan.

Kortom, veel mensen zijn zich er niet per se van bewust, maar deze overtredingen brengen gevaar met zich mee. Ben jij je wél bewust? Meld dingen die je ziet of ervaart gerust. Dat kun je doen via de BuitenBeter-app of via www.reuseldemierden.nl/iets-melden

Meer weten?

Heb je vragen over themagericht handhaven? Stuur dan een mail naar handhaving@kempengemeenten.nl of bel naar ons algemene nummer: 0497 - 531 300.

Op de foto: Uniform handhaving